Fremtidens kulturskole: Stor interesse for prosjekt og nettmøte

04.12.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Fremtidens kulturskole: Stor interesse for prosjekt og nettmøte

ASKER: 300 deltakere var påmeldt da Norsk kulturskoleråd og KS 4. desember arrangerte temamøte om Fremtidens kulturskole. Den store interessen forteller arrangørene Norsk kulturskoleråd og KS at mange i kommune- og kulturskole-Norge synes dette er en viktig og spennende del av samfunnsutviklingen. Temamøtet kan ses i opptak på Vimeo.

 

Etter møter med mange mennesker, roller og organisasjoner, har KS og Norsk kulturskoleråd nå et kunnskapsgrunnlag, samlet blant annet i en rapport. Denne og det øvrige mangfoldet av erfaringer de to samarbeidspartnerne har gjort i samspill med kommunene, og fått formidlet fra kommuner og andre aktører, danner utgangspunkt for videre arbeid med fremtidens kulturskole.

 

 

På temamøtet 4. desember var dette bidragsyterne og programinnslagene:

 

  • Innledning v/Bjørn Arild Gram, styreleder, KS
  • Statusrapport om arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldingen, en statusrapport v/Synne Børstad, Kunnskapsdepartementet
  • Presentasjon av prosjektrapport og tanker for det videre arbeidet v/Torkel Øien, prosjektleder for Fremtidens kulturskole 
  • "Helhet og sammenheng i oppvekstfeltet – kulturskolen rolle" v/Trond Kalhagen, spesialrådgiver i KS og medlem av prosjektgruppa for Fremtidens kulturskole
  • "Kulturskole 3.0, samskaping og kulturskolens rolle" v/Morten Hagevik, rektor ved Porsgrunn kulturskole, som er deltaker i forpiloten kulturskole 3 og Hilde Bjørkum, kommunalsjef for kultur i Sunnfjord kommune, som også er deltaker i forpiloten kulturskole 3.0
  • Avsluttende og oppsummerende innlegg v/Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd

Det var også to økter med gruppearbeid.

 

– Vi presenterte funn og innspill fra arbeidet så langt, samtidig som vi sa noe om hvordan vi ser for oss å ta dette videre, sier Torkel Øien, rådgiver både i Norsk kulturskoleråd og KS.

 

– Formålet med det videre prosessarbeidet er å fokusere kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i samfunnet og i det kommunale tjenestetilbudet. Vi skal nå operasjonalisere og levendegjøre materialet i konkret utviklingsarbeid og bevisst kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling, sier Øien, og håper på at mange vil være også i det videre utviklingsarbeidet.

 

Anbefalinger og frampek for videre arbeid

 

Det videre arbeidet i prosjektet, ønsker å ta noen av perspektivene som gjelder helhetlig utvikling i kommunal sektor, samskapingskommunen og bærekraftperspektiv samt brukeren i sentrum, inn i det konkrete kommunale arbeidet.

 

I det videre arbeidet planlegges blant annet dette, som et av arbeidsområdene: «Pilotarbeid med kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i samskapingskommunen».

 

– Det inviteres til et utviklingsprosjekt våren 2021, som fokuserer kulturskole 3.0 som en drivkraft og utviklingsaktør i samfunnsutviklingen. Det blir en åpen utlysning til alle landets kommuner. Målet er, gjennom prosessarbeid i den enkelte kommune og sammen med øvrige deltakerkommuner, å utvikle arbeidsmåter, kjennetegn på måloppnåelse og prosesskvalitet i samskapingsarbeid lokalt, sier Torkel Øien.

 

Se også nettsida Fremtidens kulturskole

Les flere nyheter!