Får 11,8 mill. kr i støtte til musikkundervisningsforskning

2020 OutMus 16.12.png
FÅR STØTTE: Forskningsrådet gir støtte til prosjektet OutMus, som skal se på effektene av musikkundervisning og kultur- og grunnskolesamarbeid.
18.12.2020 Egil Hofsli (tekst og fotokollasj)
Del på:

Får 11,8 mill. kr i støtte til musikkundervisningsforskning

TØNSBERG: I samarbeid med Nord universitet, kulturskoler og flere forskningsmiljø, har Norsk kulturskoleråd formet et prosjekt – OutMus – som skal se på effektene av musikkundervisning og kultur- og grunnskolesamarbeid. Nå har forskningsprosjektet fått solid økonomisk støtte fra Forskningsrådet, som blar opp 11,8 millioner kroner, noe som innebærer en fullfinansiering av prosjektet.

 

Søknaden ble levert til Forskningsrådet medio februar 2019. I juni samme år kom et avslag, men prosjektsøknaden fikk god omtale, og utviklingen og forbedringen av prosjektet har fortsatt. Flere søknader er laget og sendt inn, den siste 2. september i år.

 

Nå har det utholdende søknadsarbeidet gitt et resultat som vekker stor glede både hos initiativtakeren Norsk kulturskoleråd og kulturskolerådets nære samarbeidspartner og prosjekteier Nord Universitet – samt hos de involverte kulturskolene og kommunene (som skoleeiere).

 

Fullfinansieres med midler fra Forskningsrådet

 

Det ble søkt om 9,5 millioner kroner til et prosjekt som i februar 2019 hadde en totalramme på 11,8 millioner kroner inkludert lokale bidrag. Etter siste utlysning velger Forskningsrådet å finansiere prosjektet fullt ut – og det gir en meget god uttelling for kulturskolerådet og Nord universitet med samarbeidspartnere.

 

– For verken oss i kulturskolerådet eller for Nord universitetet var det aktuelt å gi oss etter første avslag. Tematikken – samarbeid mellom grunnskole og kulturskole – ble om mulig enda mer sentral gjennom 2019 da regjeringens strategiplan for økt vekt på estetiske fag i barnehage, grunnskole og lærerutdanning, ble utgitt. Den har stor vekt på samarbeid med kulturskolen, sier Anders Rønningen (bildet), FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

 

For ett år siden arrangerte kulturskolerådet også et fagseminar sammen med KD og KS, der behovet for modeller og kunnskap om samarbeid mellom grunnskole og kulturskole ble etterlyst.

 

OutMus

Prosjektets tittel er Outcomes of Instrumental Tuitution and Playing in an Ensemble – - Teaching Music in cooperation Between Primary and Music Schools. Men prosjektet omtales med akronymet OutMus.

 

Prosjektbudsjettet dekker blant annet kostnadene for

 

  • å utvikle undervisningsmoduler for kulturskolelærere i musikk som skal ha klasseundervisning for hele klasser i stedet for vanlig musikkundervisning, selve kulturskoleundervisningen for tolv klasser og kontrollklasser i skoleåret 2022–2023
  • å sikre at den tradisjonelle musikkundervisningen i kontrollgruppene er så lik som mulig (slik at effekten kan undersøkes på så gode vilkår som mulig)
  • å gjennomføre samlinger og prosesser der kulturskolelærere og musikkskolelærere kan drive godt profesjonsutviklende samarbeid
  • lønn til involverte forskere og prosjektmedarbeidere over tre år
  • en ph.d.-stipendiatstilling som ansettes til Universitetet NORD

– Her får vi både gjort en helt unik undersøkelse av effekten av «musikkpedagogisk intervensjon» i grunnskolen fra kulturskolen, og muligheter for god utvikling og utprøving av samarbeidsmodeller mellom grunnskole og kulturskole, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og den som initierte prosjektideen og har gjort et nitidig søknadsarbeid sammen med Jens Knige, professor ved Nord universitet.

 

Nå skal det utarbeides samarbeidskontrakter med de involverte kommunene, og så vil utviklingen og forberedelsene til selve undersøkelsen komme i gang fram mot sommeren 2021.

 

Nord universitet er prosjekteier

 

Nord universitet står altså som prosjekteier, og FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd er full av godord om prosjekteiers innsats for dette prosjektet:

 

– Det har vært fabelaktig, god innsats fra flere hold ved Nord universitet for å få dette godt planlagt og søknaden ferdigstilt med alle nødvendige økonomiske planer i orden. Men den desidert største æren for at dette er kommet så godt i havn, skal prosjektleder og forskningsansvarlig Jens Knigge (bildet) ha. Jeg er dypt imponert over den ekstreme arbeidskapasiteten og kompetansen som vi har fått del i, sier Anders Rønningen. Jens Knigge er professor ved fakultet for lærerutdanning – kunst og kultur ved Nord universitet. Han arbeider med empirisk forskning på musikkpedagogikk.

 

Norsk kulturskoleråd og kommunene Kristiansand, Levanger og Trondheim er partnere, og også Universitetet i Agder og NTNU er dypt involvert i prosjektet. Norsk kulturskoleråd skal ha en koordinerende rolle, med særlig ansvar for utviklingen av undervisningsmodellene som skal forskes på.

 

Initiert av Norsk kulturskoleråd

 

Om bakgrunnen for initiativet, sier Rønningen følgende: – I mange kommuner er det utstrakt samarbeid mellom kulturskolen og grunnskoler/barnehager. Det samarbeides på ulikt vis, og vi er kjent med at det er mange som opplever økt kvalitet både for kulturskole og grunnskole. Men det fins lite forskningsbasert kunnskap om dette, sier Rønningen.

 

Han er overbevist om at samarbeid mellom kulturskole og skole/barnehage bidrar til at barn og ungdom får en bedre oppvekst, men likevel ser han at både estetiske fag i grunnskole og barnehage og kulturskolenes virksomhet er under press mange steder grunnet kommunale prioriteringer.

 

Les også: Søker om 9,5 mill. kr til musikkundervisningsforskning 

Les flere nyheter!