Nasjonal konferanse om dans i Stavanger denne uka

18.10.2022 Egil Hofsli (tekst) Anne Lise Norheim (hovedfoto)
Del på:

Nasjonal konferanse om dans i Stavanger denne uka

STAVANGER: Denne uka arrangeres Sammen for fremtidens dansekunstnere  en nasjonale konferanse om dans  i Stavanger. Konferansen arrangeres av Norsk kulturskoleråd, i samarbeid med Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger, Stavanger konserthus og Stavanger kulturskole.

 

> Programmet for konferansen

 

Sammen for fremtidens dansekunstnere finner sted 19.–20. oktober, på Bjergsted i Stavanger, hos Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger.

 

Konferansen skal være et møtested for økt kunnskap om talentutvikling og fordypning i dans. Målet er å samle feltet for å arbeide sammen for fremtidens dansekunstnere.

 

Åpningsforedrag ved Sigrid Øvreås Svendal

 

Konferansens åpningsforedrag holdes av Sigrid Øvreås Svendal (bildet), leder av Danseinfo og dansehistoriker. Det har tittelen "Infrastruktur, status og pedagogens rolle i dansekunsten".

 

Dette foredraget følges i programmet av en samtale mellom flere aktører med høy kompetanse om og innen dans og danseundervisning, om fremtidens dansekunstnere, der en blant annet spør "Hvordan legges det til rette for arbeidet med fremtidens dansekunstnere i de ulike fasene i utdanningsløpet?".

 

Anne HolmJensen Peyk deltar

 

Anne HolmJensen Peyk (bildet) er kunstnerisk leder for Det Kongelige Teaters Balletskole i København, og var inntil nylig leder av Tivoli Ballettskole. Som bidragsyter på konferansen har hun denne forventningen:

 

– Samarbeidet om utvikling av talentene på kulturskolene er avgjørende for at de statlige skolene kan forbedre sitt arbeid med å skape en nasjonal strategi for talentutvikling. Det gleder vi oss til å utveksle erfaringer om på konferansen, og bli klokere på hvordan kulturskoler og statlige skoler sammen kan støtte hverandre i å løse oppgaven, sier Holm-Jensen Peyk.

 

Peyks biografi (på dansk)

 

Anne Holm-Jensen Peyk er uddannet som balletdanser på John Cranko Schule, Stuttgart, Tyskland og er Cand.Mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet. I løbet af sin karriere som danser og instruktør har Anne har arbejdet med bl.a. Ballett Chemnitz, Tivoli Ballet Teater, Den Kgl. Ballet, American Ballet Theater, Finnish National Ballet og Hamburg Ballet.

 

I de 13 år Anne var fast instruktør og lærer i Den Kgl. Ballet samarbejdede hun med mange koreografer som bl.a. Alexei Ratmansky, Sidi Larbi Cherkaoui, John Neumeier, Tim Rushton, Christopher Wheeldon, og Wayne McGregor. Anne var med til at stifte Dance Science Denmark, en forening målrettet formidling af viden om sundhed, træning, skadesbehandling og – forebyggelse for dansere. Inden Anne overtog som Kunstnerisk Leder af Det Kongelige Teaters Balletskole i maj 2022, var Anne leder af Tivoli Balletskole i 4 år, hvor hun udbyggede skolen til sin nuværende størrelse og startede deres balletuddannelse med HF.

 

Som anerkendelse for sit arbejde som instruktør og skoleleder har Anne modtaget Henny Sophie Clausen og møbelarkitekt Axel Clausens Fonds hæderslegat, Instruktørprisen 2014 – Den Kongelige Ballet, Balletmester Albert Gaubiers Legat og Vibeke Rørvig Fondens Hæderslegat.

 

Forelesning om talentutvikling som dynamisk prosess

 

Heidi Marian Haraldsen (bildet) skal holde forelesningen "Talentutvikling som dynamisk prosess  motivasjon, læringsprosesser og psykisk helse hos unge utøvere i talentutviklingsprogrammer innen kunstfag og idrett".

 

Førsteamanuensis i pedagogikk og prorektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, Heidi M. Haraldsen, presenterer forskning fra sin doktorgradsavhandling «Thriving, Striving, or just Surviving» og gir praktiske råd fra et pedagogisk-psykologisk perspektiv på fordypning.  

 

Emanuel Hem bidrar med presentasjon og i samtale

 

Emanuel Hem (bildet) deltar på konferansen, både med en presentasjon om et danseprogram med vekt på talent og fordypning og i panelsamtale om slik danseprogram.

 

Hem er utdannet ved Spin Off Forstudium i dans og Universitetet i Stavanger hvor han tok faglærerutdanning (BA) i dans. Han har videreutdanning i kulturelt entreprenørskap fra Norges musikkhøgskole. De siste årene har han undervist ved blant annet Høyskolen Kristiania, Kunsthøgskolen i Oslo, Universitetet i Stavanger, Spin Off forstudium i dans og Edvard Munch videregående skole samt flere andre videregående danselinjer på Østlandet. Emanuel Hem er også ansatt ved Oslo kulturskole, der han har ledet Schous Kompani (16–20år), Schous Ungdomskompani (13–16år), Intensivt kveldsstudium i dans og fungerer som teamleder i samtidsdans de siste årene.

 

Hem har undervist alt fra nybegynnerkurs for barn, ungdom og voksne til avanserte klasser for dansestudenter og profesjonelle samt ledet pedagogseminar i regi av Proda. Han brenner for utvikling av dans og er svært interessert i pedagogens rolle – både når det gjelder det faglige, men også som veileder og som inspirasjon. Innenfor faget samtidsdans er han svært interessert i å utforske pedagogens rolle og undervisningspraksiser i nåtid.

 

Konferansens moderator: Anne Kathrine Fallmyr

 

Anne Kathrine Fallmyr (bildet) er konferansens moderator. Hun er utdannet fra NTNU (media og kommunikasjon), Liverpool Institute for Performing Arts (BA Dance) og Kunsthøgskolen i Oslo (master i koreografi).

 

Fallmyr har jobbet som koreograf og utøvende dansekunstner i en rekke produksjoner i det frie scenekunstfeltet.Hun har også jobbet som programleder i NRK Super og reporter i NRK Hovedscenen. I de siste årene har hun produsert Dansescenen som er minidokumentarer om norske dansekunstnere. Serien ble vist på NRK.

 

Til daglig jobber Anne Kathrine som administrativ leder i Vega Scene, hvor hun også virker som prosjektleder for barn og unge. Fallmyr er også frilanskoreograf i Oslo Koreografiske og vil våren 2023 ha premiere med en ny forestilling rettet mot barn og deres foresatte. 

 

Variert program

 

Arrangørene har satt sammen et program med bidragsytere fra danseutdanninger i både inne- og utland og på ulike nivå og i ulike sjangre, fra det frie kunstfeltet, ulike etablerte danseprogram m.m.

 

Fokuset for dansekonferansen er todelt:

 

  • Økt kunnskap om hva slags strukturer som skal til for å samarbeide om å bringe et talent til profesjonelt nivå, og på sikt synliggjøring av nye strukturer og samarbeid omkring talentutvikling/ fordypning i dans. 
  • Økt kunnskap om ivaretakelse og undervisning av talent/ fordypning i dans.

Konferansen skal favne nasjonalt og være relevant for dansepedagoger fra alle utdanningsnivå, forskere, dansestudenter, politikere og ledere av undervisnings- og kulturinstitusjoner og alle utøvende dansekunstnere.

 

Faglig programkomité består av:

 

  • Camilla Nordhagen, avdelingsleder for dans Stavanger kulturskole og fylkesstyreleder i Norsk kulturskoleråd Rogaland
  • Leith Symington, studieprogramleder, BA i dans og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger
  • Michelle Schachtler Dwarika, programkoordinator PPU og forskningsassistent ved Kunsthøgskolen i Oslo
  • Janne Foss, seksjonsleder dans ved Oslo kulturskole

Konferansens produsent er Rønnaug Rummelhoff Bakke, til daglig rådgiver i Norsk kulturskoleråd.

 

Formålet for konferansen er begrunnet blant annet i Rammeplan for kulturskolen, Stortingsmelding Meld. St. 18 (2020–2021) og Strategien Fordypning med mangfold (2021).

Les flere nyheter!