Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Vesterålen Kulturskolesamarbeidet (Musam)

Kategori: Et fagmiljø

Sendt inn av Alexia Nys (Koordinator Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen)
08.05.2024 kl.10:02
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Utkastet tar barn og unges medvirkning for seg på en god måte og intensjonene som ligger i teksten er tydelige.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Kulturskolen som samarbeidende aktør kommer godt frem i utkastet.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Som visjon er << Kulturskole for alle >> synlig. Vi foreslår i tillegg til å understreke at << Kulturskole for alle >> også innebærer økonomisk tilrettelegging. Forslag til å inkludere i teksten at: ''kommunene skal legge til rette for at kulturskolen skal være for alle økonomisk.''
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Det er viktig at kulturskolen inngår i kommunale planverk. Kommunene er forskjellige og en fast plan vil kunne være like mye en hemsko som en styrke. Kommunene og kulturskolenes lokale egenart og autonomi vil gjennom lokale planer og strategier kunne hensyntas og fremkomme på en god måte.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Rammeplanen for kulturskolene er et godt styringsverktøy for kommunene som kulturskoleeier. Planen slik den er i dag, og slik utkastet ligger, setter gode rammer men gir samtidig kommunene et handlingsrom for lokalt selvstyre. Kreative fag trenger handlingsrom og mulighet for å gi aktuelle og solide tilbud til innbyggere. Det tar høringsutkastet godt innover seg.
Vedlegg Ingen vedlegg