Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Oslo kommune Kulturetaten v/direktør Stein Slyngstad

Kategori: Offentlig etat/virksomhet

Sendt inn av Sjur Høgberg (Områderektor)
08.05.2024 kl.20:19
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Se kommentarer i vedlegg vedrørende begrepsbruk.
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Oslo kommune Kulturetaten ønsker ikke å endre siktemålet med Breddeprogrammet slik det er lagt opp til i høringsutkastet, se vedlegg.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Nei, dette er ikke tilstrekkelig belyst, se vedlegg.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Samarbeid med andre offentlige aktører er godt beskrevet, samarbeidet med frivilligheten er sterkt redusert i forhold til gjeldende rammeplan. Det siste mener Oslo kommune Kulturetaten ikke er tjenlig, se vedlegg.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Delvis, se vedlegg for utdyping.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Ja, se vedlegg.
Vedlegg 1715199550-9.pdf