Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Molde formannskap 30.4.24

Kategori: Kommune

Sendt inn av M Ingvild Aas (Rektor)
10.05.2024 kl.08:25
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Utfyllende svar: Se vedlegg samlet høringsuttale vedtatt i sektorutvalg Oppvekst kultur og velferd og Molde formannskap
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Utfyllende svar: Se vedlegg samlet høringsuttale vedtatt i sektorutvalg Oppvekst kultur og velferd og Molde formannskap
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Utfyllende svar: Se vedlegg samlet høringsuttale vedtatt i sektorutvalg Oppvekst kultur og velferd og Molde formannskap
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Utfyllende svar: Se vedlegg samlet høringsuttale vedtatt i sektorutvalg Oppvekst kultur og velferd og Molde formannskap
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Utfyllende svar: Se vedlegg samlet høringsuttale vedtatt i sektorutvalg Oppvekst kultur og velferd og Molde formannskap
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Utfyllende svar: Se vedlegg samlet høringsuttale vedtatt i sektorutvalg Oppvekst kultur og velferd og Molde formannskap
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Utfyllende svar: Se vedlegg samlet høringsuttale vedtatt i sektorutvalg Oppvekst kultur og velferd og Molde formannskap
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Utfyllende svar: Se vedlegg samlet høringsuttale vedtatt i sektorutvalg Oppvekst kultur og velferd og Molde formannskap
Vedlegg 1715329517-10.pdf