Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Kvinnherad kommune

Kategori: Kommune

Sendt inn av Kirill Zimin (Rektor/einingsleiar)
10.05.2024 kl.12:11
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor 1. 1.1.3 Urfolksrettigheter, s. 7. «….Kulturskulen tar et viktig ansvar ved å tilby aktiviteter og opplæring innen samiske kulturuttrykk for alle elever der våre felles verdier og vår felles historie fremheves» Det blir stilt spørsmål om føresegna om kulturskulanes ansvar ved å tilby aktivitetar og opplæring innan samiske kulturuttrykk for alle elevar kan sjåast på som realistisk, grunna praktiske utfordringar. Desse handlar m.a. om krav til ekstra ressursar og kompetanse på dette området i kulturskulen. Formuleringa i dette avsnittet bør evt. vera meir av anbefalande karakter, ikkje eit krav. 2. 1.2. Kulturskolens formål, s. 8. «Kulturskulen skal vere både ein skoleaktivitet, ein kulturaktivitet og ein fritidsaktivitet…». Det blir stilt spørsmål om at formuleringa i dette avsnittet bør evt. vere meir presis/redigjort for, då ho, etter omfattning, gir lite meining no. 3. 2.3. Kulturskolens mål, s. 10. «En aktiv tilrettelegger for medskapende prosesser og medvirkning, både på institusjons nivå og elevnivå» Det blir stilt spørsmål om at formuleringa i dette avsnittet bør evt. vera gjort meir presis, då det er vanskeleg å forstå hva meiner ein konkret her. 4. 4.4. Universiteter og høgskulers ansvar, s.21. Det stilles spørsmål om at kulturskolerådet har mandat for å bestemme for universitetar og høgskular sitt virksomhet. Formuleringa i dette avsnittet bør evt. vera meir i form av et ønske om tett samarbeid mellom kulturskule og høyere utdanningsinstitusjoner, men ikke et krav til universitetar og høgskular.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Ikke besvart
Vedlegg Ingen vedlegg