Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Sømna kommunale kulturskoles samarbeidsutvalg

Kategori: En kulturskole

Sendt inn av Heidi Alise Aakvik (Leder i SKKSU)
12.05.2024 kl.20:42
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? At kulturskolen er en arena for alle er viktig og kommer godt fram i teksten. Samtidig har kulturskolen vår på Sømna gjort en kjempeinnsats for integrering og inkludering av flyktninger som kommer flyttende hit. Både barn og voksne tas inn og tilbys aktivitet etter ønsker og behov. Noen voksne har også blitt brukt til ressurser som lærere i kulturskolen på områder de har god kompetanse fra hjemlandet. Dette beriker kulturskolen med nye impulser og kulturer. Samtidig som skolen bidrar til at de tilflyttende får raskere og bedre språkopplæring gjennom kommunikasjon med barn og voksne. Vi i Sømna kommunale kulturskoles samarbeidsutvalg (SKKSU) mener integrering og inkludering kunne vært nevnt for å formalisere dette viktige arbeidet. Og kanskje inspirere flere til å ta ibruk denne ressursen kulturskolen og flyktningene kan være for hverandre.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Ikke besvart
Vedlegg Ingen vedlegg