Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Styret i Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal

Kategori: Forening eller organisasjon

Sendt inn av Torbjørn Larsen (Nestleiar i styret Møre og Romsdal )
13.05.2024 kl.06:21
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Vi mener innledningen er for omfattende. Språket må strammes inn og gjøres leservennlig/universelt utformet. Konkretiser og unngå gjentagelser. Tydeliggjøring og kortfattet slik at den blir tilgjengelig og brukervennlig. For mange henvisninger til konvensjoner etc som ligger implisitt i tilhørighet til opplæringsloven.
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Stort sett fint. Omformuler øverst på side 10 ang. forståelsen for Bærekraft. Det samiske begrepet er ukjent for de aller fleste som ikke har samisk som språk. ...." Det samiske begrepet Birgejupmi forklarer begrepet slik...:"
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Dette tema kan gjerne løftes fram.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja dette er godt behandlet
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Musikkterapis om et aktivitetstilbud tilpasset funksjonsnivå og ikke et helsetilbud kan godt synliggjøres.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? En forventning om revisjon av fagplandelen. under punkt 2.4 kan det sies noe om fordeler og ulemper med digitaliseringen. Mange positive sider, men det negative med manglende fysisk aktivitet og sanseopplevelser kan nevnes. Kulturskolen er en arena for sanseopplevelser gjennom sine aktiviteter. Kulturskolen sin autonomi og verdi som eget skoleslag kan med fordel styrkes. Rammeplanen er beskrivende på systemnivå. Tydeliggjør betydninga av kunst og kultur for enkeltmennesket sett i sammenheng med de tilbuda vi gir i kulturskolen. Bærekraft. viktig å vektlegge/synliggjøre de bærekraftmålene kulturskolen best kan oppfylle. Kulturell bærekraft mm
Vedlegg Ingen vedlegg