Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Aurskog-Høland Kulturskole

Kategori: En kulturskole

Sendt inn av Camilla Engås (Kulturskolerektor)
13.05.2024 kl.09:06
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Utfolding er et upresist begrep alene. Utfoldelse av hva?
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Dagens breddetilbud består både av elever som er meldt inn i kulturskolen og andre. Ved å skille ved innmeldte elever og andre vil elever på breddetilbud miste tilhørighet til kulturskolen og vanskeliggjøre informasjonsarbeidet fra kulturskolen. \r\n\r\nDet er positivt at kulturskolens utvidede samfunnsmandat som regionalt ressurssenter synliggjøres og ansvarliggjøres, men det kan skape et uhensiktsmessig skille mellom de som er «innenfor og utenfor». Vi har i dag også mange tilbud til elever som ikke er meldt inn i kulturskolen gjennom samarbeidsprosjekter og tverrsektorielt arbeid. Hvis dette skal tydeliggjøres bør det kanskje heller gjøres ved å legge til et nivå til under breddetilbudene: \"Lavterskeltilbud\" eller \"Kulturskolen som ressurssenter/samhandlingspartner\"\r\n
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Det kommer ikke tydelig nok frem i teksten hva som ligger i dette.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? bra dette er med
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja, men kunne gjerne hatt flere eksempler.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Dette kunne vært enda tydeligere.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Denne oppdateringen tydeliggjør endringene i politisk retning og samfunn, og tar opp i seg verdiene som nå ligger i en aktiv moderne kulturskole på en mye tydeligere måte enn den andre.
Vedlegg Ingen vedlegg