Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Bærum Kommune, avdeling Skole Utvikling

Kategori: Kommune

Sendt inn av Kirsten Fuglseth (Rektor)
13.05.2024 kl.10:08
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Se utfyllende kommentarer i vedlegg
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Se utfyllende kommentarer i vedlegg
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Se utfyllende kommentarer i vedlegg
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Se utfyllende kommentarer i vedlegg
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Se utfyllende kommentarer i vedlegg
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Se utfyllende kommentarer i vedlegg
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Se utfyllende kommentarer i vedlegg
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Se utfyllende kommentarer i vedlegg
Vedlegg 1715594921-12.pdf