Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Åfjord kommune

Kategori: Kommune

Sendt inn av Brian Christer Nebb Rånes (Kulturskolerektor)
14.05.2024 kl.11:50
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Rammeplanens struktur bør revideres med hensyn til lesbarhet, prioriteringer og helhet. Se utdypende kommentarer i vedlagte høringssvar.
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Fremstillingen av kulturskolens pilarer er klar, men pilarene bør revurderes. Bærekraftbegrepene er uhensiktsmessig behandlet. Se utdypende kommentarer i vedlagte høringssvar.
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Delen er enklere å forstå enn i Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning (2016). Hele kapittel 3.1 kan beholdes tilnærmet ordrett.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Rammeplanen setter mangelfulle rammer for barn og unges medvirkning. Ettersom barn og unges medvirkning er et satsningsområde, bør temaet ha et eget kapittel. Se utdypende kommentarer i vedlagte høringssvar.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Teksten ivaretar ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør, men trenger tilleggsmateriale. Se utdypende kommentarer i vedlagte høringssvar.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Teksten ivaretar ønsket om vektlegging av kulturskole for alle, men fremstillingen er ikke hensiktsmessig. Se utdypende kommentarer i vedlagte høringssvar.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Det er positivt at kulturskolen ønskes trukket inn i øvrig kommunalt planverk. Se utdypende kommentarer i vedlagte høringssvar.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Skolemiljø, samarbeid med hjemmet, og digitalitet bør vektlegges. Se utdypende kommentarer i vedlagte høringssvar.
Vedlegg 1715687405-17.pdf