Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Kulturskolerektorene i Valdres

Kategori: Et fagmiljø

Sendt inn av Susanne Engelmann (Kulturskolerektor Nord-Aurdal)
15.05.2024 kl.05:21
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Formen er gjennomgående beskrivende ved at den sier hvordan det er. Vi mener dette er uheldig fordi det i liten grad påpeker at skoler som ikke er som beskrevet, har en jobb å gjøre. Det bør formuleres som et insentiv for endring når det er sprik mellom realiteten og slik det er tenkt at det skal være. Det kan noen ganger være brutalt å skrive "skal", men "må", "bør", "skal etterstrebe" og lignende formuleringer kan være aktuelle. En vedtatt rammeplan i denne beskrivende formen vil være lite forpliktende både juridisk og psykologisk. I møte med f.eks. kommunedirektør vil et "skal" kunne utløse en respons i retning av «vi har jammen en jobb å gjøre». Men den beskrivende formen i høringsutkastet vil ikke så lett utløse en slik erkjennelse.
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Pilaren bærekraft er ikke tydelig nok forklart, det er vanskelig å oppfatte hvilken handling denne pilaren skal utløse. Når formen på høringsutkastet forandres fra beskrivende til et insentiv for endring, så vil det være tydeligere.
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Når formen på høringsutkastet forandres fra beskrivende til et insentiv for endring, så vil det være tydeligere.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Når formen på høringsutkastet forandres fra beskrivende til et insentiv for endring, så vil teksten være hensiktsmessig.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Når formen på høringsutkastet forandres fra beskrivende til et insentiv for endring, så vil teksten være hensiktsmessig.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Kulturskolen for alle er en visjon som kan forandres, mens rammeplanen skal bestå i lang tid. Vi mener det er uheldig at rammeplanen binder seg opp til en visjon. En rammeplan burde være uavhengig av skiftende visjoner.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Når formen på høringsutkastet forandres fra beskrivende til et insentiv for endring, så vil teksten være hensiktsmessig.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Vi savner at datakultur nevnes som et viktig tverrfaglig tilbud i kulturskolens nå- og framtid.
Vedlegg Ingen vedlegg