Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Grue kulturskole

Kategori: En kulturskole

Sendt inn av Eva Vermundsberget (Rektor/avdelingsleder kulturskole)
15.05.2024 kl.08:25
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ja, men vi kunne godt ønske oss mer utdyping av begrepet bærekraft i denne sammenhengen.
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? At ønsket er der er vektlagt nok, men vi ønsker oss mer om hva dette innebærer av ny praksis - annet enn sånn det alltid har vært.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja, bra vektlagt. Gjerne litt mer om hvordan man får det til, med knappe ressurser hva angår både tid og penger.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ønsket er vektlagt, men selv om kjerneprogrammet i prinsippet er for alle, kan det ikke lenger overses at mange hindres pga økonomi. Dette bidrar dessverre til økt klasseskille.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Bra nok vektlagt. (Om alle kommuner følger det opp er en annen sak, men det er jo ikke det det spørres om her.)
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Gjerne mer om behovet for økt kompetanse/videreutdanning for lærere, etter som elevgruppa forandrer seg. Det er riktig og viktig at elevgruppa blir mer mangfoldig, men vår kompetanse har ikke nødvendigvis fulgt etter. Gjerne mer om hva digitaliseringen innebærer pedagogisk, og gjerne noe om hva vi gjør med baksida av den saken - tapet av konsentrasjon i hele samfunnet. Det er veldig bra at det samiske er med, men det kunne godt nevnes kort at det i de aktuelle områdene bør legges til rette for å jobbe med kulturarven til de andre nasjonale minoritetene også.
Vedlegg Ingen vedlegg