Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Porsanger kulturskole

Kategori: En kulturskole

Sendt inn av Jens Lühr (Rektor )
15.05.2024 kl.13:25
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja, teksten gjengir godt involveringsmulighetene.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Teksten setter godt fokus på kulturskolen som samarbeidende aktør.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Teksten påpeker muligheter for åpning av kulturskolen til samfunnet og beskriver det godt med den nye definisjonen av breddetilbudet.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Teksten ivaretar ønsket vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Porsanger kulturskole er fornøyd med den nye rammeplanen.
Vedlegg Ingen vedlegg