Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra De unges orkesterforbund

Kategori: Forening eller organisasjon

Sendt inn av Mathias Gran (musikkonsulent)
15.05.2024 kl.20:04
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? 2.4.1 Kulturskolens medvirkning i samfunnet: "Kulturskolen skaper attraktive og tilgjengelige tilbud for lokalsamfunnet, og spiller en aktiv rolle i den lokale samfunnsbyggingen gjennom medvirkning, samhandling og samskaping." Bør vurderes endret til: "Kulturskolen skaper attraktive og tilgjengelige tilbud for lokalsamfunnet, og bør spille en aktiv rolle i den lokale samfunnsbyggingen gjennom medvirkning, samhandling og samskaping. (utdypet begrunnelse i vedlegg)
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Ikke besvart
Vedlegg 1715803442-39.pdf