Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Porsgrunn kommune, Utvalg for barn, unge og kultur

Kategori: Kommune

Sendt inn av Tollef Stensrud (kommunalsjef)
15.05.2024 kl.20:39
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor I kapittel 3.1 foreslår vi å skrive at kulturskolen KAN organiseres innenfor tre områder. Vår erfaring er at undervisning og fagtilbud i stadig større grad glir over i hverandre, og det bør derfor stå "kan". Se også vedlegg.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Nei: Teksten må bygges vesentlig ut. Se vedlegg.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Nei. Se vedlegg.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Se vedlegg.
Vedlegg 1715805581-40.pdf