Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Nettverk for stipendiater med kulturskole som forskningsfelt

Kategori: Et fagmiljø

Sendt inn av Mali Hauen (deltager i nettverket)
15.05.2024 kl.21:08
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Vedlagt finner dere et vedlegg hvor vi kommer med våre felles innspill. Dette er innspill som favner alle de ulike spørsmålene stilt i skjemaet.
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Vedlagt finner dere et vedlegg hvor vi kommer med våre felles innspill. Dette er innspill som favner alle de ulike spørsmålene stilt i skjemaet.
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Vedlagt finner dere et vedlegg hvor vi kommer med våre felles innspill. Dette er innspill som favner alle de ulike spørsmålene stilt i skjemaet.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Ikke besvart
Vedlegg 1715807335-42.pdf