Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Lillehammer

Kategori: Kommune

Sendt inn av Eivind Nåvik (rektor)
16.05.2024 kl.12:16
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Utkastet til plan virker har stort sett en fornuftig struktur. Det kunne med fordel vært et forord der det tydeliggjøres hva planen er, hvilken forankring den har og hva den bygger på. Overskriften i Kap 2. kunne vært endret til Kulturskolens mål og oppdrag.
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Innføring av begrepet «de tre pilarer» i innledningen virker kunstig og unødvendig og bidrar mer til uklarhet enn klarhet.
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor I kap 3.1 Organisering av kulturskolens tilbud, omtales de tre programmene. Her er det en interessant omlegging av begrepet «breddeprogram» i forhold til forrige rammeplan, der det nå defineres som tilbud der brukerne ikke er individuelt registrert som kulturskolens elever. Dette er fornuftig. kap 3.2 Kulturskolens fag, som bruker mange ord på å si lite, kap 3.4 Læringsstøttende arbeid i kulturskolen som er for detaljert. I kap 3.6.2 Kulturskolen og kulturlivet, kunne det vært utdypet noe mer forholdet til kulturlivet. For mange er dette en veldig viktig del av virksomheten. I høringsutkastet legges det for lite vekt på selve opplæringen, selve tilbudene rent praktisk, og den daglige pedagogikken.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? ingen kommentar, se vedlegg
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? I kap 3.6.2 Kulturskolen og kulturlivet, kunne det vært utdypet noe mer forholdet til kulturlivet. For mange er dette en veldig viktig del av virksomheten.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? ingen kommentar, se vedlegg
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? ingen kommentar, se vedlegg
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? ingen kommentar, se vedlegg
Vedlegg 1715861798-44.pdf