Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Tromsø kommune

Kategori: Kommune

Sendt inn av Torbjørn Ingvaldsen (Enhetsleder/Rektor)
22.05.2024 kl.07:42
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Tromsø kommune er glad for å se at det samiske er godt ivaretatt i utkastet til ny rammeplan. Imidlertid er ikke det kvenske nevnt. Sannhet og forsoningskommisjonens rapport viste hvordan også det kvenske språk og kultur i stor grad er fornorsket. Derfor mener vi den kvenske kulturen og språket må få en tydelig plass i den nye rammeplanen. Tromsø kommune setter pris på at FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne er nevnt i rammeplanen, men det er ikke fulgt opp noen steder ellers i planen. Dette burde gjøres med tydelige rammer, der det også refereres til relevante punkter i konvensjonen.
Vedlegg Ingen vedlegg