Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Horten kommune

Kategori: Kommune

Sendt inn av Øystein Sandtrø (Rektor)
22.05.2024 kl.08:47
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Kapittel 2.4.3 Kulturskolen i helsefremmende arbeid peker på kulturskolens rolle i et folkehelseperspektiv. Et aspekt som ikke nevnes i dette avsnittet, er betydningen av en bærekraftig utdannelse i et scenekunstmedisinsk perspektiv. Det vil være klokt om rammeplanen også tar for seg vitenskapelig tuftede scenekunstmedisinske tiltak samt fokus på god arbeidsfysiologi for å øke bevisstheten og kunnskapen om de helsemessige utfordringene en scenekunstner kan møte seinere i livet. I særlig grad gjelder dette for elever i kulturskolenes fordypningsprogram og tilsvarende.
Vedlegg 1716468228-55.pdf