Kulturskolenes lederkonferanse 2015

Kulturskolenes lederkonferanse 2015

Lukk
August Christensen åpnet konferansen på kunstnerisk vis.
Konferansier og kunstnerisk utøver: Kari Anne Trefall.
Mona Granbakken Mangen, ordfører i Sørum kommune, foredro om skoleeiers forhold til kulturskolen.
Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, utelukker ikke at kulturskolen kan bli en hetere KS-sak.
... ved skoleforsker Thomas Nordahl.
NMH-rektor Peter Tornquist ønsket velkommen til konferanse.
Direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd orienterte om rammeplanprosessen.
Gunnar Skaar ledet en av diskusjonsgruppene, der tema var rammeplanen, skoleeier og kulturskolelederen: oppgaver og muligheter.
Kunstnerisk ved Eirik André Dreyer Sellevoll ...,
Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) hadde mye godt å si om kulturskolens betydning i samfunnet.
Rådgiver Torkel Øien i Norsk kulturskoleråd tok for seg rammeplanen som utviklingsverktøy.
Ingrid Bjørnov fikk folket våkne og i godt humør fredag morgen.
...som årets drømmestipendjuryleder Ketil Gudim har mye godt å si om.
PRIS TIL KVINNHERAD: Rigmor Aasrud (f.v), Kristian Bringedal, Eli Haugan, Rolf Lothe og Nils R. Sandal.
Sånn tenker politisk ledelse i Sørum kommune.
Sjur Høgberg, rektor ved Sandefjord kulturskole, holdt innlegg før debatt.
Siste post på lederkonferansen ...