Kykeliky 2014

Kykeliky 2014

Lukk
Siri Singsaas guidet koret gjennom et prøysenpotpurri.
Mette Stene Ertsgaard (f.v.), Wenche Søraunet og Ole Ivar Teigen forteller om sitt gullegg i Stjørdal kommune.
Kontakt gjennom både berørelse og sang.
Søvli Katrine Andersen informerte om Barnas festspill (under Festspillene i Nord-Norge).
De minste både nyter og deltar i kulturen som skapes i rommet.
Maj Britt Andersen (t.v.) i samtale med Ragnhild Bøhle. Andersen fortalte om sitt lange virke som kulturformidler.
Maj Britt Andersen signerer cd-er. Daniela Reyes Holmensen til venstre.
Geir Holmsen (f.v.), Maj Britt Andersen og Daniela Reyes Holmsen sto for et musikalsk forspill, med prøysenperler på menyen.
Maj Britt Andersen leste også noen prøysenske stubber.
Arne Berggren er kunstnerisk leder for Kulturverket i Umeå.
Ragnhild Skille med hane uten navn. Hva skal barnet hete ...
Samtidsdansen går på Rica Ishavshotel.
Prøysensanger ble både sunget og vist i bevegelser.
Tonefangere: Med sin musikalske forestilling fanger Runa Bergsmo (t.h.) og Ann-Sofie Godø de yngstes oppmerksomhet.
Sang og bevegelse kan more både små og store.
Så settes kurs for Kykeliky 2015, som arrangeres et sted i Øst-Norge i april neste år.
Fra verkstedkurs i dans.
Kjell Arthur Helmersen holdt appell med fokus på hvordan få innflytelse slik at kunst når fram til flere barn.
Foreningen Musikk fra livets begynnelse hadde stand på torget.
Innlevelse, ved Maj Britt Andersen.
Tromsø ønsket blidt velkommen til Kykeliky 2014.
- Takk for oss!
Hasse Hjortek er prosjektleder for musikk i Kulturverket.
Ny dag, samling i bånn (eller på golvet om en vil).
Kaklekoret i gang, under ledelse av Ragnhild Skille.
Trine Blixrud om prosessen med å lage forestilling for de aller yngste.
Artig å kakle i samme kor ja!
Samtale om produksjonsprosess. Runa Bergsmo (f.v.), Bente Reibo og Ann-Sofie Godø i samtale med Kjell Arthur Helmersen.
Musikkpedagog Inga Oudenstad har jobbet med Musikk fra livets begynnelse siden 2006.
Trine Saltermark (t.v.) ledet verkstedkurset for dans, beregnet for aldersgruppa 3-8 år.
Elisabeth Utz Savstad (t.v.) på stand for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.
MiniUKA fra Trondheim synliggjorde seg på stand.
Konsentrert framføring, ved Daniela Reyes Holmsen.
Hasse Hjortek (t.v.) og Arne Berggren fortalte om sine spenstige kulturprosjekt med barn og unge i hovedrollene.
Bjarne Isaksen og Mette Røbergeng takkes for kursholderinnsats.
Fra hockeymusikal i regi av Kulturverket.
Trine Saltermark lærte bort danseøvelser som egner seg for aldersgruppa tre til åtte år.
Kaklekoret fikk prøve seg på repertoar fra kurstilbudet Tone og trinn for småtroll.
Ragnhild Bekkelund om Tromsø biblioteks fredagseventyrtilbud.
Inga Oudenstad fra Tromsø kulturskole viste hvordan kultur har verdi for de aller yngste.
Ingvar Midthun informerte om FORUTs arbeid.
Foreldre er viktige medarbeidere når de yngste skal få kulturopplevelser.
Torg med samtaler både på scene og i sal.
Hasse Hjortek (t.v.) og Arne Berggren fikk spørsmål fra mange konferansedeltakere.
Bordet pynta til festmiddag.
Geir Holmsen og Maj Britt Andersen har mye Prøysen på repertoaret.
Opera med utgangspunkt i blogginnlegg.
Takk også til Marianne Bremnes, ordfører i Harstad, som bidro både administrativt og kunstnerisk under festmiddagen.
Arne Berggren (t.v.) og Hasse Hjortek takkes av prosjektleder Ragnhild Skille.
Mye energi å spore blant kykelianere også en tidlig morgen.
Det låt kjapt både entusiastisk og ganske så fint.
Gro Hansen (t.v.) og Inger Groth Book forteller om sitt gullegg fra Stokke kulturskole.