Lederkonferansen 2018

Lederkonferansen 2018

Lukk
Lederkonferansen 2018 arrangeres 5. og 6. april på Norges musikkhøgskole i Oslo.
Bandet Fieh åpner konferansen kunstnerisk.
Andreas Rukan og Sofie Tollefsbøl.
Jørgen Kasbo (f.v.), Ola Øverby og Thea Arnesdotter Lien.
Edvard Synnes (f.v.), Solveig Wang og Lyder Øverås Ryed.
Hilde Ringlund, prorektor ved Norges musikkhøgskole, åpner konferansen.
Ann Evy Duun er konferansevert første dag.
Erik Peurell presenterer resultater fra Kulturanalys Norden.
Fra Peurells presentasjon.
Diskusjonsoppgave tilknytta Peurells foredrag.
Silje Eikemo Sande fortalte om prosjektet Norsk kulturråd har igangsatt for å få til et mer inkluderende kulturliv i Norden.
Fra Eikemo Sandes presentasjon.
Diskusjonsoppgave tilknytta Eikemo Sandes foredrag.
Presentasjon fra Morten Teien Sekkeseters foredrag.
Morten Teien Sekkeseter holder et av konferansens hovedforedrag.
Fra Morten Teien Sekkeseters presentasjon.
Kulturskolerektor Alexander Krohg Plur forteller om hva det har betydd for hans kommune å bli Årets kulturskolekommune 2017.
Frøydis Olhans og Magnus Lange fra Kulturskolen i Ås spiller før utdelinga av prisen Årets kulturskolekommune 2018.
Frøydis Olhans og Jonas Aune spiller før utdelinga av prisen Årets kulturskolekommune 2018.
Styreleder i Norsk kulturskoleråd, Nils R. Sandal, offentliggjør at ...
... Inderøy kommune er Årets kulturskolekommune 2018.
Inderøy-ordfører Ida Stuberg er både stolt og fornøyd etter prisutdelinga.
Kulturskolerektor Sigrid Bjerkan (t.v.) takker mange for at Inderøy kommune har fått en kulturskole av god kvalitet som mange innbyggere har glede av.
Thea Johannessen er først ut i den kunstneriske oppstartsbolken av dag to. Hun leste egne tekster.
Fløytisten Julie Davidsen forteller om betydningen av stipend, priser og konkurranser - som mål og stimulans for en ung musiker.
Vegard Alstad Rukke både spiller og forteller om hva som har betydd noe for hans musikalske utvikling - som kulturskole, fordypningstilbud UMM og Drømmestipendet.
Musiker Julie Helgeland Davidsen og danser Oda Nedberg Helberg opptrer sammen, akkompagnert av Galina Trintsoukova.
Vegard Alstad Rukke (f.v.), Julie Helgeland Davidsen, Thea Johannessen og Oda Nedberg Helberg mottar applaus
Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, er konferansevert på dag to.
Dagens plenumsforedrag.
Christian Winther Farstad holder konferansens siste hovedforedrag.
Deltakerne i paneldebatten om temaet "Hvordan sikre sammenhenger mellom utdanning og praksisfelt?".
Brit Ågot Brøske orienterer om hovedmålet med paneldebatten.
Kulturskolerektor Ingvild Aas innleder til debatt.
Debattleder Inger-Anne Westby stiller spørsmål til studentene i debatten.
Ingvild Aas (f.v.), Dag Broch, Ann-Kristin Rifseim og Frode Solli på laget "Framtidige arbeidsgivere".
Studentlaget i debatten: Kaja Aadne Thoresen (f.v.), Jens Tobias Bøe Nyland, Iselin Kvernevik, Simen Skrebergene, Henriette Blakstad.
Studieledere fra U/H-sektoren deler meninger og refleksjoner. Signe Kalsnes (f.v.), Arve Amsrud, Roy Waade, Heidi Haraldsen, Hilde Norbakken.
Hilde Norbakken er koordinator for fæglærerstudiet i musikk ved Universitetet i Agder.
Konferansedeltakerne svarer på relevante spørsmål.
Erling Lien Barlindhaug fra KS runder av konferansen med en oppsummering.