Lederkonferansen 2019

Lederkonferansen 2019

Lukk
Lederkonferansen 2019 er den tiende i rekka. Alle foto: Egil Hofsli
Konferansens arrangører er KS, Norges musikkhøgskole og Norsk kulturskoleråd.
Slagverkstrio fra NMH åpner konferansen kunstnerisk.
NMH-rektor Peter Tornquist åpner konferansen.
Karin Sunderø er konferansens kurator og moderatør.
Matematikeren og teknologiinvestoren Silvija Seres holder foredraget "Kunst med eller mot teknologi".
Fra Seres' presentasjon.
Fra Seres' presentasjon.
Fra Seres' presentasjon.
Seniorforsker Ola Kveseth Berge fra Telemarksforsking leder ei økt med tittelen "En kulturskole for alle?".
Agenda for Kveseth Berges økt.
Fra Kveseth Berges presentasjon.
Spørsmål til konferansedeltakerne under Kveseth Berges økt.
Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd presenterer ...
... en ny oversikt over kulturskolerelatert forskning i Norden.
Sigrid Bjerkan, rektor ved Inderøy kulturskole, forteller om hvordan det har vært "året derpå" for Årets kulturskolekommune 2018.
Sigrid Amalie Bratsberg fra Inderøy framfører "Autumn Leaves".
Johan Gjølga fra Inderøy spiller gitar, akkompagnert av Øystein Skjelstad Østensen.
Statssekretær Tom Erlend Skaug fra Kunnskapsdepartementet holder innlegg.
Årets kulturskolekommune 2019 er Molde. F.v.: Morten Christiansen (direktør, Norsk kulturskoleråd), Nils R. Sandal (styreleder, Norsk kulturskoleråd), Ingvild Aas (kulturskolerektor, Molde), Torgeir Dahl (ordfører, Molde), Tom Erlend Skaug (statssekretær, Kunnskapsdepartementet).
Kunstnerisk åpning dag to - ved Marie Nøkleby Hanssen, ...
... Sindre Berntsen og ...
... Johanne Dahl Hanssen.
Kultursjef Arnfinn Bjerkestrand i Stavanger kommune forteller om Smart kunst-satsing.
Fra Bjerkestrands presentasjon.
Fra Bjerkestrands presentasjon.
Rådgiver Helene Ødegaard forteller også om Stavanger som smartby.
Ballettpedagog Trude Skogen Støvind holder innlegg om temaet "Hvordan bryte kjønnsmønsteret i kunst- og kulturopplæøringa?".
Fra presentasjon under Støvinds innlegg.
Hilde Solberg, rektor ved Gosen skole, forteller om skolens kunst- og kultursatsing.
Fra Solbergs innlegg - kunst ved Gosen skole.
Professor Sidsel Karlsen ved Norges musikkhøgskole holder innlegg på økta om "Hvem inkluderes og ekskluderes i norsk musikkundervisning og -utdanning".
Musikkpedagog og doktorand Adriana Di Lorenzo Tillborg foredrar om inkludering i kulturskolen - sett med både svensk og nordisk blikk.
Førsteamanuensis Henning Bang fra Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo avslutta Lederkonferansen 2019 med ...
... et foredrag om hvordan en kan skape en effektiv og velfungerende ledergruppe.