Skrivelyst 2014

Skrivelyst 2014

Lukk
Mye praktisk arbeid når skapende skriving er konferansetema.
Ylva Sjaastad kan fortellerkunst.
Styreleder Nils R. Sandal ønsker velkommen.
Stor konsentrasjon også på bakerste benk.
Marit Illevold, drømmestipendmottaker i 2013, leste egne tekster.
Rasmus Rohde åpnet Skrivelyst 2014 med sangforedrag.
Rasmus Rohde med favnen full av sangtekster skrevet av konferansedeltakerne.
Lyttende deltakere.
Deltakere igang med skriveoppgaver.
Rohde stuntframførte tekstene, tonesatt av ham selv.
Liv Gulbrandsen holdt avslutningsforedraget, med tittelen Bok-kraft.