Kulturskoletillit fra Venstre

img_195.jpg
img_195.jpg
27.04.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskoletillit fra Venstre

STAVANGER: Venstre gir tillit til Norsk kulturskoleråd og tror på kulturskolene som ressurssentre for kultur i landets kommuner.

 

"Kulturskolene må utvikles videre i tråd med det lokale kulturlivet. Venstre vil styrke Norsk kulturskoleråd som faglig organ for å utvikle landets kulturskoler til ressurssentre for skolene og kulturlivet i kommunene", heter det i Venstres stortingsprogram, som ble vedtatt på Landsmøtet 26. april.

 

Venstre la også til i programmet at "for alle kunstarter skal Den kulturelle skolesekken utvikles som et kunstpedagogisk element i skolen. Utøvernes ferdigheter når det gjelder formidling av kunst til barn og unge må bli bedre og mer profesjonelle."

 

I programmet ligger det også inne at Venstre vil oppjustere de eksisterende stipendordninger for kunstnere, gi bedre vilkår for kunstnere i enmanns-og småbedrifter, og utrede muligheten for pensjonsordninger for kunstnere.

 

Forslagene var innspilt fra Trine Skei Grande, Odd Einar Dørum og Roar Sollied.

Les flere nyheter!

Siste fra Kulturtrøkk: