Viktig tilråding overrekkes statsråder

img_710.JPG
MOTTAR TILRÅDING: Kulturminister Thorhild Widvey og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mottar råd fra Eirik Birkeland (t.h.), ekspertgruppas leder.
22.04.2014 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Viktig tilråding overrekkes statsråder

OSLO: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kulturminister Thorhild Widvey fikk i dag overlevert rapporten ”Det muliges kunst” fra ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen.

 

[Sist oppdatert 24. april kl. 16:42]

 

Både kulturskolen og Norsk kulturskoleråd er grundig omtalt i rapporten.

 

Her kan du lese rapporten

 

Rapporten var også tema på Kulturskolenes lederkonferanse 2014 som starter i dag.Der deltok både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og ekspertgruppeleder Eirik Birkeland med innlegg, og begge svarte også på spørsmål fra salen. Nærmere 140 deltakere er påmeldt til denne konferansen.

 

Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken

 

Blant de ti rådene ekspertgruppa overleverte til statsrådene er råd IX som følger: Lag en tydeligere profil for skulturskolesatsingen.

 

Slik skrives det i rapporten:

 

"Kulturskolene er med sine 125 000 elevplasser i alle landets kommuner et sentralt skoleslag for kunst og kultur i opplæringen. Innenfor dagens økonomiske rammer har det vært utfordrende å innfri kulturskolenes todelte mål om å kunne tilby skoleplass til alle som ønsker det, og samtidig ha et lokalt ansvar for å gi tilpasset opplæring, herunder talentutvikling.

 

Det er derfor viktig at arbeidet med å utvikle ny rammeplan med tydeligere profiler og kvalitetssikret undervisningstilbud støttes. Det er også viktig at det legges til rette

for å videreutvikle større mangfold i tilbudet og for å sikre bredere sosial og kulturell rekruttering. Kulturskolens økende samarbeid med Den kulturelle skolesekken gir styrke til den kulturelle grunnmuren lokalt."

 

Ekspertgruppa har tre anbefalinger under Råd IX:

 

  • Statlige midler, inkludert stimuleringsmidler, til kulturskolerettet virksomhet bør kanaliseres gjennom et reetablert nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (se lengre ned i artikkelen, red.anm.)

  • Den politiske styringsgruppa for Den kulturelle skolesekken og kulturskolevirksomhet bidrar til at rammeplanen for kulturskolen iverksettes

  • Kulturskoleledere og -lærere gis tilbud om videreutdanning innenfor "Kompetanse for kvalitet"

 

Reetablerer nasjonalt senter

 

Ekspertgruppa foreslår at Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen nedlegges i sin nåværende form i Bodø, og reetableres i Oslo i et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Senteret skal organisatorisk være knyttet til høyere kunstutdanning og lærerutdanning. Senterets arbeid skal forankres i kunnskapsgrunnlag og ny forskning. Mener ekspertgruppa, og mener videre følgende:

 

"Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken og kulturskolevirksomheten koordineres i det nye senteret, er forslaget fra ekspertgruppa, som mener at et godt samspill om faglige ressurser sikres i tillegg ved å samordne deler av virksomheten til Fellesrådet for kunstfagene i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag i senterets virksomhet. Senteret skal være bindeledd for det regionale arbeidet og bidra til å styrke lokal kulturell grunnmur."

 

Ti konkrete tiltak

 

Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen ble oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet høsten 2013. I mandatet for ekspertgruppas arbeid beskrives behovet for å få en bedre koordinert og samlet innsats i arbeidet med kunst og kultur for barnehage og skole.

 

Statsrådene vil få en liste med ti konkrete tiltak som råd fra ekspertgruppen. Ekspertgruppen anbefaler samarbeid mellom sektorene og et reelt samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken og kulturskolen, som del av den kulturelle grunnmuren lokalt.

 

– Rådene ser ut til å være tydelige og samlende, men også nytenkende. Jeg håper at ekspertgruppens anbefalinger skal kunne bidra til styrket og reelt samarbeid mellom utdannings- og kultursektoren på alle nivå, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

– Det er gjort et stort arbeid fra ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen, og jeg ser frem til å sette meg inn i rapporten. Kunst og kultur for barn og unge er viktig. Vi ønsker å satse på kvalitet både når det gjelder innhold og formidling av kultur til barn og unge. Samtidig ønsker vi at barn og unge skal få et mangfoldig og godt kunst- og kulturtilbud, både i form av opplæring og opplevelser, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!