12,5 mill. kr fra Sparebankstiftelsen DNB til satsing på kulturskolenes fordypningsprogram

30.11.2021 Egil Hofsli (tekst) Norsk kulturskoleråd og Unsplash (foto)
Del på:

12,5 mill. kr fra Sparebankstiftelsen DNB til satsing på kulturskolenes fordypningsprogram

OSLO: Sparebankstiftelsen DNB tildeler 12,5 millioner kroner over de to neste årene, til en historisk satsing på kulturskolenes fordypningsprogram. Dette er resultatet av Norsk kulturskoleråds søknad om støtte til ordningen Inkluderende kulturskoler.

 

Denne uka fikk Norsk kulturskoleråd den svært gode nyheten om denne støtten fra Sparebankstiftelsen DNB, som denne høsten tildeler 241 millioner kroner fordelt på 397 store og små prosjekt i regi av organisasjoner og lag.

 

Norsk kulturskoleråd går nå i gang med å utarbeide kriterier m.m. for hvordan de 12,5 mill. kronene skal kunne søkes på og deretter utdeles til kulturskoler som søker. Ordningen Inkluderende kulturskoler

 

  • skal bidra til at handlinger og aktiviteter sikrer at alle elever som kvalifiserer til et fordypningsprogram stimuleres til å delta i det, uavhengig hvor de bor.
  • er planlagt som en starthjelp gjennom stimuleringsmidler, og det forutsettes at det offentlige bidrar med solid egenfinansiering ved kommuner og fylkeskommuner.

Jubel i Kulturskolerådet

 

– Denne ordningen vil styrke kommunenes handlingsrom i forhold til kulturskolens rammeplan samt i forhold til de forventningene som ble rettet til kommunene i Stortingsmelding 18 (2020-2021). Norsk kulturskoleråd setter stor pris på denne satsingen fra Sparebankstiftelsen, og er glad for den tilliten Kulturskolerådet som organisasjon blir gitt gjennom dette, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Ordningen Inkluderende kulturskoler er tett koblet opp mot Norsk kulturskoleråds arbeid gjennom strategien “Fordypning med mangfold”. Rut Jorunn Rønning, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og den som leder Kulturskolerådets arbeid på dette feltet, sier at mulighetsrommet for satsing på fordypningsprogram nå er unikt.

 

– Norsk kulturskoleråd ser med stor glede og spenning fram til det videre arbeidet, som skal baseres på tett dialog med kommuner, fylkeskommuner og andre aktører innen kunst- og utdanningsfeltet.  På sikt er planen å bidra til å gjøre kommunene i stand til å sikre bærekraftige og varige fordypningstilbud innen alle kunstfag ved kulturskoler, sier Rut Jorunn Rønning.

 

Søkbare stimuleringsmidler

 

Det vil legges opp til søkbare stimuleringsmidler for kommuner. Overordnede tiltaksområder det kan søkes om støtte til er

 

  • interkommunale tiltak
  • regionale tiltak
  • tverrkunstneriske prosesser og produksjoner
  • digital utvikling
  • erfaringsdeling

Kriterier for søknader om stimuleringsmidler skal utarbeides i tett dialog med Sparebankstiftelsen DNB og presenteres rundt årsskiftet. Stikkord for kriterier vil være solid offentlig egenandel, samarbeid og samhandling, langsiktighet i tiltak det søkes støtte til og oppstart fra kommende skoleår.

 

Kommunene kan forberede seg til søknadsprosess gjennom blant annet webinarer i regi av Norsk kulturskoleråd i perioden januar–mars 2022. Søknadsportalen vil trolig være åpen i mars-april 2022. Endelig framdriftsplan for hele søkeprosessen presenteres rundt årsskiftet.

 

Støtte til 397 prosjekt for barn og unge

 

Av de 985 søknadene Sparebankstiftelsen DNB mottok innen søknadsfristen 1. september får nå 397 organisasjoner tildelinger til prosjekt for barn og unge. Det betyr at 40 prosent av søknadene er innvilget.

 

De tildelte beløpene varierer fra 10 000 kroner til 30 millioner kroner. Det høyeste beløpet tildeles til utstilling og formidling på Kon-Tiki museet.

 

I 2021 har stiftelsen totalt tildelt 929 millioner kroner til allmennyttige formål. Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

 

Les mer om tildelingen her

Les flere nyheter!