Lederkonferansen 2023: Fokus på inkluderingsledelse for mangfold

Camilla Stoltenberg hadde med lillebror Jens som "element" i sitt foredrag ...
... "Kunst – Kultur – Folkehelse". Stoltenberg er direktør for Folkehelseinstituttet.
Lederkonferansen 2023 fokuserer inkluderingsledelse for mangfold.
Thomas Tvedt sto for den kunstneriske åpningen.
Astrid Kvalbein, rektor ved Norges musikkhøgskole, ønsket velkommen til konferanse.
Konferansierer: Anders Rønningen og Siri Storheim.
Heidi Ødegaard Dølbakken fra Utdanningsdirektoratet, holdt innlegget sammen med ...
... Tonje Lundervold fra Statped.
Anne Grønsund, koordinator for barne- og ungdomsråd i Lindesnes kommune, fokuserte viktigheten av barn og unges medvirkning, sammen med ...
... Isak Emil Fladstad, leder, Lindesnes ungdomsråd.
Loveleen Rihel Brenna, daglig leder i Seema, holdt innlegg og ...
... ledet verkstedet Fremtidens lederkompetanse.
Johan Velten, forfatter og nestor innen organisasjonsutvikling, holdt innlegg og ledet verkstedet Meningsmangfold og tillitsbasert ledelse.
Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, fasiliterte - sammen med ...
... rådgiverkollegene Elin Kvernmoen (t.h.) og Anna Rennemo økta om ...
... kompetansepakker og inkluderende praksis.
Innlegg ved Ingibjørg Jonasdottir, prosjektkoordinator i ALLEMED.
Innlegg ved Eivind Breilid, formidler og medlemsrådgiver i Balansekunst .
Arabbi Gengaharan åpnet konferansedag to kunstnerisk.
Avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS, Kristin Holm Jensen. holdt innlegg "En lokal kulturpolitikk for mangfold, og en mangfoldig lokal kulturpolitikk".
Vegard Kolbjørnsrud, førsteamanuensis i strategi ved BI og forsker, holdt foredraget "Smidig samhandling – en nøkkel til å lykkes med mangfold og inkludering".
Foredraget "Inkludering – om menneskelig mangfold" ble holdt av Jan Grue, professor ved Universitetet i Oslo og forfatter.
Jan Fredrik Alfsen, konsulent i Impaktor, holdt innlegg og ledet verkstedet "Endring i praksis".
Lisbeth Wathne Svinø, universitetslektor, Norges musikkhøgskole og rådgiver, Norsk kulturskoleråd, holdt innlegg og ledet verkstedet "Inkluderende relasjonskompetanse i praksis",
Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, avrunda siste plenumsøkt med å takke sentralt involverte samt ønske velkommen tiibake til ny lederkonferanse i 2024.
Lederkonferansen 2023 ble arrangert 13.-14. april på Norges musikkhøgskole.
14.04.2023 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Lederkonferansen 2023: Fokus på inkluderingsledelse for mangfold

OSLO: Inkluderingsledelse for mangfold var hovedtema på Lederkonferansen 2023. Deltakerne fikk blant annet foredrag ved Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet, Vegard Kolbjørnsrud, førsteamanuensis ved BI, Jan Grue, professor ved Universitetet i Oslo og Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i KS.

 

Lederkonferansen 2023 ble arrangert på Norges musikkhøgskole i Oslo 13. og 14. april.

 

> Konferanseprogrammet på kulturskoleradet.no

 

Camilla Stoltenberg holdt åpningsforedraget

 

Direktøren for Folkehelseinstituttet hadde gode ord å si om skoleslaget kulturskole, som hun gjerne skulle ha sett som et valgbart tilbud i en heldagsskole. Les mer om dette i en nyhetssak på kontekst.no her.

 

Med fokus på inkluderende lederpraksis og mangfold, var Stoltenberg for arrangørene en veldig aktuell foredragsholder å få med på konferansen. Foredraget hennes hadde tittelen "Kunst – Kultur – Folkehelse".

 

Kolbjørnsrud fulgte opp

 

Konferansearrangørene Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole er også veldig fornøyde med å ha med Vegard Kolbjørnsrud (bildet) som en av hovedforedragsholderne på konferansen. Foredraget hans fredag hadde tittelen "Smidig samhandling – en nøkkel til å lykkes med mangfold og inkludering".

 

Kolbjørnsrud er førsteamanuensis i strategi ved BI og blant annet fagansvarlig for Topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten.

 

Samhandling er et hovedfokus i hans forskning. Samhandling er også et viktig verktøy for å lykkes med mangfold og inkludering.

 

Mer om Kolbjørnsrud og hans foredrag i faktaboks nederst i artikkelen.

 

Mange programposter

 

Årets "helfysiske" konferanse inneholdt plenumsøkter og parallelle økter der deltakerne valgte det tilbudet de finner mest aktuelt og interessant. Målet for arrangørene var å gi deltakerne ulike innfallsvinkler til konferansens tema og deltakelse i mindre grupper med større mulighet for deling og nettverksbygging. Konferanseprogrammet rommer mye og programpostene belyste og fokuserte ledelse, mangfold, inkludering på ulike måter. Foruten de nevnte hovedforedragene var dette programpostene:

 

  • Utdanningsdirektoratet og Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) presenterte kompetansepakken Inkluderende praksis, som ble lansert i november 2022. Det gjorde de ved henholdsvis seniorrådgiver Heidi Ødegaard Dølbakken og synspedagog Tonje Lundervold. I sitt innlegg viste de hvordan kompetansepakken er oppbygd og hvordan en kan bruke den på egen arbeidsplass.
  • Isak Emil Fladstad, leder, Lindesnes ungdomsråd og Anne Grønsund, koordinator for barne- og ungdomsråd i Lindesnes kommune, holdt innlegget Å skape gode dansegulv for barn og unges medvirkning
  • Seema, selskap som driver med lederopplæring og organisasjonsutvikling, har utviklet sertifisering i mangfoldsledelse. Loveleen Rihel Brenna, daglig leder i Seema, stilte med innlegg og verksted, i parallellen med tittelen Fremtidens lederkompetanse.
  • Johan Velten, forfatter og nestor innen organisasjonsutvikling, og Jan Fredrik Alfsen, konsulent i Impaktor, har to ulike innganger til konferansetemaet. Velten ga i sitt innlegg torsdag Meningsmangfold og tillitsbasert ledelse en grunnleggende innføring i medarbeiderskap og konkrete verktøy for praktisk utvikling. «Hvorfor er mellomlederne den viktigste gruppen for å lykkes med endrings- og utviklingsprosesser?». Dette er noe Alfsen kom inn på i et innlegg og på et verksted fredag, med tittelen Endring i praksis.
  • Kompetansepakker og inkluderende praksis fasiliteres av Elin Kvernmoen, Anna Rennemo og Ragnhild Skille, rådgivere i Norsk kulturskoleråd i samarbeid med inviterte bidragsytere. Deltakerne fikk her en introduksjon til det å skreddersy og sette sammen egne kompetansepakker ut fra behov i egen organisasjon/institusjon. 
  • Kommunesektoren har pekt på mangfold og inkludering som sentrale mål for samfunnsutviklingen, og kulturlivet er avgjørende for å realisere målene. Til Lederkonferansen 2023 kom avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS, Kristin Holm Jensen. Hennes innlegg, En lokal kulturpolitikk for mangfold, og en mangfoldig lokal kulturpolitikk, fokuserte blant annet hvordan KS støtter kommunenes arbeid med å realisere de nevnte målene på kulturfeltet.

  • Foredraget Inkludering – om menneskelig mangfold ble også holdt fredag, av Jan Grue, professor ved Universitetet i Oslo og forfatter
  • Verkstedet Inkluderende relasjonskompetanse i praksis var også programpost fredag, ledet av Lisbeth Wathne Svinø, universitetslektor, Norges musikkhøgskole og rådgiver, Norsk kulturskoleråd 

Arrangørene stilte i år med to personer som delte konferansier- og moderatorrollen, begge med erfaringer som var relevante for årets konferanse.

 

Siri Storheim er hornist og tidligere student ved Norges musikkhøgskole. Hun har satt fokus på likestilling ved landets musikkutdanningsinstitusjoner.

 

Anders Rønningen er FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har hatt et mangeårig arbeidsopphold i Afrika og hans ph.d. omhandler flerkulturelle perspektiv på lærebøker i musikk.

 

> Konferanseprogrammet finner du på kulturskoleradet.no

 

 

Les flere nyheter!