Rammeplanseksjonen

Her finner du ...

Del på:

Her finner du ...

Under menypunktet Læreplaner finner du forslag til innholdskriterier i en lokal læreplan, som vil kunne være til hjelp i arbeidet med lokale læreplaner i den enkelte kommune/region.

 

Her vil du etter hvert også finne gode eksempler på lokale læreplaner, eller (lokale) fagplaner som slike planer heter ved mange kulturskoler i dag.

 

Vi minner også om Veiledning for lokalt rammeplanarbeid, som kan være nyttig å bruke i forbindelse med utarbeidelsen av lokale læreplaner.

 

Lokale læreplaner

 

Som en del av rammeplanarbeidet forutsettes at det enkelte lærerkollegium utarbeider lokale læreplaner som spesifiserer kulturskolens tilbud innenfor de ulike fagene og programområdene, med progresjon og innhold for undervisninga.

 

Utgangspunktet for planene er læringsmålene, samtidig som en tar hensyn til prinsippet om tilpasset opplæring for den enkelte elev. Dette bør være et kollektivt arbeid der kolleger gjennom dialog utvikler normer for hva som er god planlegging, god undervisning og god vurderingspraksis. Slik utvikles felles standarder.

 

Utarbeiding av lokale læreplaner vil være et viktig utviklingsarbeid for den enkelte kulturskole, som ledd i det å stimulere til økt kvalitet i kulturskoletilbudet.

  

Om lokale læreplaner i rammeplan for kulturskolen

 

Innledning - s.5

Rammeplanen er et grunnlagsdokument for utviklingen av nasjonale standarder og lokale læreplaner i skoleslaget

 

Kapittel 1.6 - s.10

I tillegg til skal det utvikles lokale læreplaner for den enkelte kulturskoles tilbud.

Den enkelte kulturskole er ansvarlig for å utvikle lokale læreplaner med basis i rammeplanen for alle fag skolen tilbyr.

 

Kapittel 1.7 - s.12

Den enkelte kulturskole avgjør selv fagtilbudet, organisering av tilbudene og utformingen av lokale læreplaner på grunnlag av rammeplanen. Innenfor de fagene skolen tilbyr, skal den lokale læreplanen omfatte beskrivelse av alle tre programmene.

 

Kapittel 2.1. - s.13

De lokale læreplanene skal ivareta både nasjonale normer og lokale tilpasninger med hensyn til mål, innhold, organisering og vurdering. Det skal utarbeides lokale læreplaner for alle fag kulturskolen tilbyr.

 

Kapittel 2.7. - s.18

Det er avgjørende for utviklingen av skoleslaget at både lærergruppe og ledelse kan få muligheter til etter-/videreutdanning i læreplanarbeid for å bidra i implementeringen av ny rammeplan og tilhørende fagplaner samt utarbeiding av lokale læreplaner for kulturskolens fag i den enkelte kommune.

 

Kapittel 3.1.3. - s. 25

Det forutsettes at det enkelte lærerkollegium utarbeider lokale læreplaner som spesifiserer progresjon og innhold for undervisninga. Utgangspunktet for planene er læringsmålene, samtidig som en tar hensyn til prinsippet om tilpasset opplæring for den enkelte elev. Så langt det lar seg gjøre, bør dette være et kollektivt arbeid der kolleger gjennom dialog utvikler normer for hva som er god planlegging, god undervisning og god vurderingspraksis. Slik utvikles felles standarder.

 

 

 

 

 

Kontakt meg gjerne

Åste Selnæs Domaas sh.JPG
Åste Selnæs Domaas
Leder for veiledning og rammeplanutvikling
+47 917 46 589