Rammeplanseksjonen

Politiske rammeplanvedtak

Del på:

Politisk behandling av rammeplanen for kulturskolen

Den nye rammeplanen for kulturskolen kommer på det politiske sakskartet i stadig flere kommuner. Det er flere veier til politiske rammeplanvedtak. Her finner du gode eksempler.

 

Lista nedenfor vil bli oppdatert med flere gode eksempler. Sist oppdatert: 14.12.2016.

 

Del gode eksempler med andre

 

Har du dokumentasjon på god politisk rammeplanbehandling som andre kan lære av,

så setter Norsk kulturskoleråd stor pris på å få tilsendt informasjon om dette.

 

Kontaktperson: Merete Wilhelmsen

E-post merete.wilhelmsen@kulturskoleradet.no

 

 

Eksempler på politisk behandling av rammeplan for kulturskolen

Tips: I utlagte dokument kan du hurtig komme fram til det du er mest interessert i å lese om ved å presse Ctrl + F og deretter søke på ord som rammeplan, kulturskole o.l.


1) Lillehammer: rammeplanen vedtatt i egen kommunestyresak

 

Aktuelle kommunestyredokument


2) Ås: rammeplanen vedtatt som del av plan for kulturskolen

 

Aktuelt kommunestyredokument

 

3) Tolga: rammeplanen vedtatt som del av en kommunedelplan

 

Aktuelle kommunestyredokument

 

4) Sør-Varanger: rammeplanen vedtatt i egen utvalgssak

 

Aktuelt utvalgsdokument

 

5) Sør-Aurdal: rammeplanen vedtatt som plan for drift og utvikling for kulturskolen

 

Aktuelt dokument