Andre arrangement

Del på:

Andre arrangement

Her finner du informasjon om arrangement i regi - helt eller delvis - av Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger og/eller regioner. I tillegg omtale av noen sentrale arrangementstyper Norsk kulturskoleråd tidligere har stått bak.

 

Tidligere arrangementstyper

 

Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder!

Norsk kulturskoleråd region øst og Musikk i Skolen står bak denne drøftings- og erfaringsutvekslingskonferanse om framtidas kunstfaglige opplæring.

 

Målgruppa for konferansen er skoleledere og -inspektører, kulturskoleledere og -inspektører, skolepolitikere, kommuneadministrasjon og andre som er opptatt av kunstfaglig opplæring.

 

Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder! 2016

 

Konferansen «Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder!» ble arrangert i Kristiansand 28. og 29. september 2016.

 

Hvordan etablere fungerende og varige samhandlingsstrukturer lokalt? Hvordan se de nasjonale og lokale styringsdokumentene innenfor kunstfaglig opplæring fra et mer samlet perspektiv? Hvordan sikre at alle lokale ressurser på området brukes optimalt og til størst nytte for barn og unge? Dette var noen av spørsmålene konferansens innhold skulle gi svar på.

 

Konferansearrangørene tok utgangspunkt i at implementering av ny rammeplan for kulturskolen, videreutvikling av læreplan for grunnskolen (St. Meld. 28 (2015-2016) og nyetablering av Den kulturelle skolesekken gir nye muligheter for en helhetlig utvikling og styrking av den kunstfaglige opplæringen.

 

Presentasjoner m.m.

 

Tidligere arrangement

 

Godt musikkår

Tv-sendt nyttårskonsert som Norsk kulturskoleråd og NRK samarbeidet om. Konserten synliggjør både bredde og topp i kulturskolen.

 

Arrangert for siste gang ved årsskiftet 2007/2008.

 

 

 

Norsk kulturskolefestival

Tidenes første - og så langt eneste - utgave av Norsk kulturskolefestival var en del av paraplyarrangementet UNG 2014.

 

 

Nasjonalt fagforum

Med fokus på videreutvikling av fagene dans, teater og visuell kunst - og med læreres situasjon som utgangspunkt - ble det i 2011 og 2013 arrangert Nasjonalt fagforum for visuell kunst, dans og teater.

 

Fagene dans, teater og visuell kunst i kulturskolen er relative nye og ikke store fag, med ganske små stillinger og med relativt knappe midler. Kunstpedagoger som underviser i disse tre fagområdene føler seg ofte alene innen eget kollegium og har kontinuerlig behov for inspirasjon og nye ideer og å kunne utveksle erfaring og undervisningsmetoder med andre.   

 

Fagforumet hadde form som et seminar for lærere som arbeider ukentlig med opplæring av visuelle kunstfag dans og teater i kulturskolen og som også ofte er utøvende dansere, billedkunstnere/kunsthåndverkere eller scenekunstnere.    

 

For fagenes utvikling er viktig å ta tak i fagenes egenart, mål, fagplaner, organisering, undervisningsmodeller og formidling. I tillegg er det viktig å se på nye fagområder innenfor hvert fag som til nå ikke er mye vektlagt i undervisningen. Dette vil igjen bidra til styrking og videreutvikling av kompetanse.

 

Nasjonalt fagforum 2013

Nasjonalt fagforum 2011

 

Nasjonalt fagseminar

Ett selvstendig arrangement i festivalen UNG 2014 i 2014.

 

Seminaret handlet om ungdomskultur og samspill mellom kultur og opplæring. Seminaret var en blanding av konferanse og kulturopplevelser.

 

 

 

Skrivelyst

Skrivelyst var en konferanse som hadde til hensikt å styrke skapende skriving som kulturskolefag.

 

Konferansen inneholdt både foredrag, verkstedkurs og erfaringsutveksling samt informasjon om relevante tilskuddordninger, samarbeidspartnere o.l.

 

Skrivelyst 2014

Arrangert i Oslo 3.-4. april 2014.

 

Aktuelle dokument etter Skrivelyst 2014

 

Skrivelyst 2011

I etterkant av arrangementet ble det utlyst midler som støtte til oppstart av tilbud i kulturskoler. Midlene kom fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, mens Norsk kulturskoleråd sto for tildelingen.

 

Aktuelle dokument etter Skrivelyst 2011