Musikk

Del på:

Musikk

Fagbeskrivelse

Fagets kontaktperson i Norsk kulturskoleråd

Fagets rammeplanforum

Faget på Facebook

Nyttig på nett

Veiledningsmateriell

Fagets ressursgruppe

 

Fagbeskrivelse

Kjernen i kulturskolens musikkopplæring er instrumental-/vokalopplæringa, samspillsaktivitetene og konsertene, basert på en langsiktig motorisk, teknisk og uttrykksmessig trening, og i et vidt sjangerspenn.

 

 

Fagets kontaktpersoner i Norsk kulturskoleråd

Rådgiver Ingrid Almås

E-post: ingrid.almas@

kulturskoleradet.no 

Telefon: +47 995 17 031

 

Rådgiver Bård Hestnes

E-post: bard.hestnes@

kulturskoleradet.no

Telefon: +47 915 20 001

 

Fagets rammeplanforum

I rammeplanseksjonen her på kulturskoleradet.no fins forum for debatt, erfaringsutveksling, spørsmål og svar o.l. som har relasjon til rammeplanen, fagplanene, lokale læreplaner og/eller opplæringsprogrammene. Til Forum musikk

 

 

Faget på Facebook

 

Nyttig på nett

Oversikten er under oppbygging.

 

Utdanningsinstitusjoner

Organisasjoner

Andre nettsted

 

Veiledningsmateriell

 

Fagets ressursgruppe

Ingen ressursgruppe etablert for musikkfaget.

Kontakt meg gjerne

Ingrid Almås sh.JPG
Ingrid Almås
rådgiver
+47 995 17 031