Skapende skriving

Del på:

Skapende skriving

Fagbeskrivelse

Fagets kontaktperson i Norsk kulturskoleråd

Fagets rammeplanforum

Faget på Facebook

Nyttig på nett

Veiledningsmateriell

Fagets ressursgruppe

 

Fagbeskrivelse

Skapende skriving er et tilbud til de som ønsker å utforske et personlig uttrykk hvor ord/tekst er det bærende i uttrykket. Elevene skal utvikle glede ved god form, fortelling og formidling, ved å bruke begreper og tekster i ulike sammenhenger og på ulike plattformer, analogt og digitalt. Gjennom skapende skriving skal eleven lese for å skrive bedre, skrive for å lese bedre.

 

 

Fagets kontaktperson i Norsk kulturskoleråd

Rådgiver Elin Kvernmoen

E-post: elin.kvernmoen@

kulturskoleradet.no

Telefon: +47 905 55 827

 

Fagets rammeplanforum

I rammeplanseksjonen her på kulturskoleradet.no fins forum for debatt, erfaringsutveksling, spørsmål og svar o.l. som har relasjon til rammeplanen, fagplanene, lokale læreplaner og/eller opplæringsprogrammene. Til Forum skapende skriving

 

 

Faget på Facebook

 

Nyttig på nett

Oversikt under oppbygging.

 

 

Veiledningsmateriell

 

Fagets ressursgruppe

Det er ikke etablert noen ressursgruppe for skapende skriving.

 

Kontakt meg gjerne

Elin Kvernmoen sh.jpg
Elin Kvernmoen
rådgiver
+47 905 55 827