Ledelse i kulturskolen

Del på:

Ledelse i kulturskolen

Kulturskoleledelse er et satsingsområde for Norsk kulturskolerådPå denne nettsida finner du aktuelt stoff om temaet. Kulturskolerådets intensjon er at dette skal bidra til å høyne kvaliteten på det som utøves av ledelse i skoleslaget.

 

Har du spørsmål, kommentarer, ønsker om nytt innhold o.l.: Send e-post hit.

Innhold

Debattforum

(facebookgruppe)

Dokument

Filmer

Ofte stilte spørsmål

Webinar

 

Meny - tematisk

Konferanser

Utdanning

 

Nyeste bidragene

> Webinar:

Kulturskolen og

fagfornyelsen

(Utlagt: 01.09.20)

Webinar: Etter

annerledesåret:

Slik planlegger vi

neste skoleår

(Utlagt: 27.05.20)

Webinar: Kultur-

skolene åpner igjen

- opptak og

presentasjoner

(Utlagt: 13.05.20)

Film: Arbeids-

tidsavtalen - et

mulighetrsrom

(Utlagt: 07.05.20)

> Webinar: Kultur-

skolene åpner igjen

(Utlagt: 28.04.20)

 

  

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på

spørsmål andre ledere

i kulturskolen har stilt

oss tidligere. Kanskje

finner også du svaret

du behøver her.

 

Til Ofte stilte spørsmål

 

Webinar

Kulturskolen og fagfornyelsen

Alle læreplaner for fag i grunnskole og videregående opplæring fornyes. De nye læreplanene gjelder fra august i år. Overordnet del av læreplanverket er også ny. Hva kan dette bety for kulturskolen? 22. september arrangerer Norsk kulturskoleråd webinar om temaet kulturskolen og fagfornyelsen.

 

Påmelding gjør du her

 

Spesialrådgiver Marianne Lindheim fra KS og rådgiver Torkel Øien fra Norsk kulturskoleråd/KS skal innlede om fagfornyelsen og helhet og sammenheng i oppvekstfeltet.

 

Videre er Marianne Ous (bildet), leder ved Holmestrand kulturskole, invitert til å dele sine tanker og perspektiv for dette arbeidet.

 

Deretter ønsker webinararrangøren at det kan arbeides med å få fram tanker om hvordan dette kan komme grunnskolen, kulturskolen og ikke minst eleven – som er den sentrale her – til gode.

 

> Les mer

 

Webinar

Etter annerledesvåren: Slik planlegger vi neste skoleår

Fredag 19. juni arrangerte Norsk kulturskoleråd webinaret Etter annerledesvåren: Slik planlegger vi neste skoleår. Det handla om utfordringer i tida kulturskolen er inne i, også med tanke på planlegging for neste skoleår.

 

Her var det søkelys på arbeidstid, organisering og ressurser.

 

Det er lagt ut et opptak av webinaret, som du kan se når det passer deg.

 

> Les mer 

 

Del på:

Ledelse i Kulturskolen: Dokument

Guide for møte med ny leder i kulturskolen

Her finner du en guide med innspill på områder som er nyttige og kan være utfordrende for nye rektorer. Guiden skal være en kombinert informasjon og veiledning i sammenheng med kulturskolerådets andre tiltak knyttet til kulturskoleutvikling generelt og til Ledelse i kulturskolen spesielt. Gjennom å kontakte rådgiveren som har ansvar for ditt fylke, vil du som kulturskoleleder kunne få vite mer om innholdet i og bruk av denne guiden. Den skal fungere som hjelp til selvhjelp – for å finne frem i egen organisasjon, finne ressurspersoner, finne svar på ting du ikke visste at du ikke visste osv.

 

Guiden kan du lese og laste ned her (sist oppdatert: 15.10.2019)

 

Ledelse av prosesser (LAP) - en presentasjon

Norsk kulturskoleråd har en rammeavtale med Høgskolen i Innlandet (INN) og Lederskap AS om et videreutdanningstilbud for ledere i kulturskolene i Norge, Ledelse av prosesser (LAP). Dette er et desentralisert, samlingsbasert studietilbud som kan tas samtidig med at du er i full jobb. Det er utarbeidet to moduler á 30 studiepoeng på masternivå. Som student vil du kunne ta med deg utfordringer og erfaringer fra egen lederhverdag inn i studiet. Kulturskolerådet søker midler fra KS' OU-fond, noe som gjør at kostnadene blir relativt lave for kommunens kulturskoleleder.

Lyst til å vite mer? Se presentasjonen eller ta kontakt med merete.wilhelmsen@kulturskoleradet.no.

 

Ledelse av prosesser (LAP) - en presentasjon (utlagt: 16.10.2019)

 

Arbeidstidsavtalen i kulturskolen - et mulighetsrom - prosesspørsmål for lokalt arbeid

Våren 2020 presenterer Norsk kulturskoleråd flere filmer som tar for seg tema som kulturskolerådet tror er av interesse for alle som er opptatt av ledelse i kulturskolen. Film nummer to er nå utlagt, tittelen er "Arbeidstidsavtalen - et mulighetsrom", og her finner du ei lenke til prosesspørsmål som kan brukes til lokalt arbeid i forbindelse med filmens innhold.

 

Arbeidstidsavtalen i kulturskolen - et mulighetsrom - prosesspørsmål for lokalt arbeid (utlagt: 8. mai 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

Del på:

Konferanser

Her finner du informasjon om konferanser som kan være relevante for deg som er leder i kulturskolen.

 

 

Lederkonferansen

Merk: På grunn av koronakrisa er Lederkonferansen 2020, som skulle ha vært arrangert 16.-17. april, avlyst.

 

Lederkonferansen arrangeres av KS, Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole.

 

Arrangørenes mål med konferansen er at den skal være

 • et kompetanseløft for ledere innen oppvekst, kunst, kultur, skole og kulturskole
 • en arena for informasjonsdeling i tråd med samfunnsutviklingen og nyere forskning på feltet
 • et dialogforum for samhandling mellom ulike forvaltningsnivå og organisasjoner

Lederkonferansen setter ulike tema og utfordringer på dagsorden – for diskusjon, inspirasjon og refleksjon. Konferansen skal synliggjøre muligheter og ulike lederutfordringer knyttet til ulike tema, samtidig som den fokuserer strategiske grep og hvordan en skal få til helhetlig tenkning i lokalt utviklingsarbeid.

 

Lederkonferansens målgrupper

 • Kommunal administrativ og politisk ledelse innen oppvekst, skole, kultur og kulturskole
 • Administrativ og politisk ledelse innen kultur og utdanning i fylkeskommunene
 • Oppvekst-, skole- og kulturtilsatte i nasjonale organ
 • Universitets- og høgskoletilsatte og studenter innen skole-, kunst- og kulturledelse

Tid og sted
Lederkonferansen arrangeres årlig torsdag og fredag uken etter påske.
Påmelding på nettstedet kulturskoleradet.no, omkring februar/mars.

 

Mer informasjon finner du på kulturskoleradet.no her

 

> Tilbake til hovedsida Ledelse i kulturskolen

Del på:

Film

Norsk kulturskoleråd vil i månedene framover presentere flere filmer som tar for seg tema som kulturskolerådet tror kan være av interesse for deg som er opptatt av ledelse i kulturskolen.

 

Filmoversikt

«Arbeidstidsavtalen i kulturskolen – et mulighetsrom»

«Strategisk kompetansestyring – og planlegging»

 

«Arbeidstidsavtalen i kulturskolen – et mulighetsrom» (lengde: 14:00)

 

Filmen finner du på Vimeo her

 

Denne filmen handler om arbeidstidsavtalen i kulturskolen. Filmen kan være et utgangspunkt for lokalt arbeid med tematikken.

 

Det er mange måter å legge til rette i lokalt utviklingsarbeid og lokal drift av en kulturskole.

Mange ting spiller inn. Noen ting er fast og kan bli veldig likt fra kommune til kommune. Andre punkter er det større frihet på i avtalen. Her presenterer vi rammene, noen tanker om et mulighetsrom, og noen dialogspørsmål for lokalt arbeid.

 

Det er viktig å ha et tydelig, forståelig og gjennomarbeidet system lokalt, til alles – og spesielt undervisningen og elevenes beste. Men selvfølgelig også for den ansatte, for organisasjonen og for de mål kulturskolen skal oppfylle. Husk å ta alle parter med – ansatte – tillitsvalgte og ledelse må sammen se på rammer og muligheter.

 

Det er viktig å sette av tid til det dere ønsker å prioritere i deres kulturskole. Mål og oppgaver, bør gjenspeiles i prioritering og rammer for bruk av tid, kompetanse og ansattes aktivitet.

 

I filmen medvirker

 • Trude Nordeng Rougnø – kulturskolerektor i Lillestrøm med 20 års erfaring som kulturskolelærer og 15 år i Creo (tidligere Musikernes fellesorganisasjon) med kommunesektor som ansvarsområde.
 • Torkel Øien – rådgiver i KS og Norsk kulturskoleråd. Han har mange års erfaring med oppfølging og gjennomføring i drift av kulturskole. Øien har også utviklet verktøy og holdt verksteder innenfor tematikken.

Arbeidstidsavtalen finner du på ks.no her

Kulturskolen er omtalt under Vedlegg til protokoll, punkt V TIL PROTOKOLL, underpunkt k, s. 115.

 

Prosesspørsmål egnet for lokalt arbeid rundt dette temaet finner du her

- - -

 

«Strategisk kompetansestyring – og planlegging» (lengde: 12:30)

 

Filmen finner du på Vimeo her

 

Denne filmen handler om strategisk kompetansestyring - og planlegging. Dette er alltid aktuelt, men har blitt ekstra aktualisert under koronakrisa.

 

Hvilken kompetanse trenger vi for å kunne møte de behov og mål som settes for kulturskolen spesielt, oppvekst- og kulturområdet og samfunnsutviklingen generelt? Hvem skal være med og hvilke fagområder og sektorer skal spille sammen når kompetansebehovet skal beskrives og dette skal planlegges og iverksettes? Hvilke mål, planer og «tankesett» skal legges til grunn i dette arbeidet?

 

I denne filmen belyses temaet av Hanne Børrestuen, spesialrådgiver i arbeidsgiverpolitikk i KS. Hun er utdannet sosiolog og har arbeidsområder som kompetanse, rekruttering, ledelse, arbeidsgiverstrategier m.m.

 

Verktøyet som er utgangspunktet for filmen, finner du på KS' nettsted ks.no her

 

> Tilbake til hovedsida Ledelse i kulturskolen

Del på:

Kommende webinarer

Arrangerte webinarer

 

Kommende webinarer

 

Webinar: Kulturskolen og fagfornyelsen

OSLO: Alle læreplaner for fag i grunnskole og videregående opplæring fornyes. De nye læreplanene gjelder fra august i år. Overordnet del av læreplanverket er også ny. Hva kan dette bety for kulturskolen? 22. september arrangerer Norsk kulturskoleråd webinar om temaet kulturskolen og fagfornyelsen.

 

Webinaret inngår i kulturskolerådets satsing Ledelse i kulturskolen

 

Påmelding gjør du her (lenke kommer 2. september)

 

Spesialrådgiver Marianne Lindheim fra KS og rådgiver Torkel Øien fra Norsk kulturskoleråd/KS skal innlede om fagfornyelsen og helhet og sammenheng i oppvekstfeltet. Deretter ønsker webinararrangøren at det kan arbeides med å få fram tanker om hvordan dette kan komme grunnskolen, kulturskolen og ikke minst eleven – som er den sentrale her – til gode.

 

Marianne Ous (bildet), leder ved Holmestrand kulturskole, skal også dele sine tanker og perspektiv for dette arbeidet.

 

Oppfordrer til forhåndsinnsats

 

– For at alle skal få mest mulig ut av webinaret, er det viktig at alle deltakerne har lest litt på forhånd, og tatt med seg noen refleksjonsspørsmål inn i lesingen, sier Torkel Øien, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og KS, og ansvarlig for opplegg og gjennomføring knytta til dette webinaret.

 

Dette er hva Øien håper webinardeltakerne tar seg tid til å lese og reflektere rundt før webinaret tirsdag 22. september:

 

Læreplanverket – overordnet del

Den overordnede delen beskriver grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i grunnopplæringen. Den skal også ligge til grunn for samarbeidet mellom hjem og skole. Overordnet del tydeliggjør skolens og lærebedriftens ansvar for danning og for utvikling av kompetansen til alle deltakere i grunnopplæringen. Alle som arbeider i grunnopplæringen, må la dette grunnsynet prege planleggingen, gjennomføringen og utviklingen av opplæringen.

 

Les mer på udir.no her

 

Rammeplan for kulturskolen: Kulturskolens verdigrunnlag

 

Kulturskolen bygger på et humanistisk menneskesyn og på samfunnsverdier som fellesskap, ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati. Det norske fellesskapet rommer et voksende mangfold av kulturelle uttrykk. Ved å anerkjenne og synliggjøre mangfoldet, kan kulturskolen bidra til å videreføre og fornye vår kulturarv. Å respektere andre kulturer enn sin egen forutsetter at en har kjennskap til sin egen kultur og har trygghet i egen identitet. Kulturaktiviteter skaper arenaer for tilhørighet og sosialt fellesskap og kan inspirere til deltakelse i det uenighetsfellesskapet som er en forutsetning for et fungerende demokrati.

 

Les Rammeplan for kulturskolen – kapittel 1 på kulturskoleradet.no her

 

Til refleksjon: Hvordan kan kulturskolen og grunnskolen i enda større grad enn i dag henge sammen i sitt arbeid med å skape mestring, dannelse og gode liv for elevene? Med utgangspunkt i overordnet del i fagfornyelsen, hvordan kan det skapes relevante og forsterkende koblinger mellom grunnskolens samfunnsoppdrag og kulturskolens samfunnsoppdrag?

 

Læreplanverket – tverrfaglige tema

 

Læreplanverket (Fagfornyelsen) har tre tverrfaglige tema som berører sentrale samfunnsutfordringer. De er ikke egne fag. Temaene er prioritert fordi de berører sentrale samfunnsutfordringer som er aktuelle over tid. Skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre temaene og de skal være et felles anliggende for skolen. 

 

Les mer på udir.no her

 

Til refleksjon: Hvordan kan grunnskolen og kulturskolen forsterke hverandre? Hva skal til for at kulturskolens og grunnskolens arbeid, til elevenes og samfunnets beste, blir knyttet sterkere til felles innhold, mål og verdigrunnlag? Kan det for eksempel være interessant å legge til rette for kontakt mellom kulturskolelærere og faglærere i praktisk-estetiske fag for å bli bedre sammen?  Eller for å se på tverrfaglige temaer?

 

Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning – strategi

 

Kreative og skapende evner og ferdigheter er en berikelse for den enkelte og for samfunnet. De er grunnelementene i all innovasjon og utvikling. Å oppleve kunst- og kulturuttrykk og få delta i fysiske, praktiske og estetiske prosesser har stor betydning for alle. Gjennom skapende og engasjerende virksomhet, lek og utforsking, bevegelse og fysisk aktivitet, kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i. Dette er godt forankret i verdigrunnlaget i barnehage, skole og lærerutdanning.

 

Les Skaperglede, engasjement og utforskertrang (innledningen) på regjeringen.no

 

Til refleksjon: Hvordan kan denne strategien få betydning for måten kulturskolen, barnehage og skole samordner sitt arbeid med de praktiske og estetiske fagene for barn og unge?

 

 

Arrangerte webinarer 

Webinar: Etter annerledesvåren: Slik planlegger vi nytt skoleår

Arrangert 19. juni 2020.

 

Webinaret Etter annerledesvåren: Slik planlegger vi nytt skoleår fokuserte utfordringer i tida kulturskolen er inne i, også med tanke på planlegging for neste skoleår. Her handla det om arbeidstid, organisering og ressurser.

 

Her finner du opptak av webinaret på Vimeo

 

Julianne Hauges presentasjon

 

I denne forbindelsen ble det også satt søkelys på mulighetsrommet som fins i arbeidstidsavtalen for kulturskoleansatte.

 

Webinaret belyste følgende tema – i et lederperspektiv:

 • Hvilke utfordringer og muligheter ligger i planleggingen av neste skoleår?
 • Hvordan har den siste tiden vært med tanke på organisering, arbeidstid o.l.?
 • Hva har vært positivt, og hva har dere lært som dere tar med dere videre?
 • Hvilke nye utfordringer fins nå – som ikke var dere for noen måneder tilbake?

To kulturskoleledere var invitert inn for å si noe om sine erfaringer og tanker i denne forbindelse. De to var Julianne Hauge, rektor ved Ulstein kulturskule, og Marianne Bjørnsdatter Gärtner Ous, rektor ved Holmestrand kulturskole.

 

Film som inngang

 

Som inngang til tematikken, ble det vist film, og rundt denne ble det en bolk om rammene for filmen og verktøy som kan benyttes i arbeidet med dette lokalt, i eget kollegium. Filmen «Arbeidstidsavtalen – et mulighetsrom» tar for seg rammeverket for arbeidstidsavtalen for kulturskoleansatte og spiller opp til lokalt partssamarbeid knyttet til fokus i ressursbruk og planlegging av undervisningen og arbeidstiden i kulturskolen. Filmen finner du her.

 

Trude Nordeng Rougnø, rektor ved Lillestrøm kulturskole, medvirker i filmen og medvirka også på webinaret. Nordeng Rougnø har 20 års erfaring som kulturskolelærer og har arbeidet 15 år i Creo (tidligere Musikernes fellesorganisasjon) med kommunesektor som ansvarsområde.

 

 

 

Webinar: Kulturskolene åpner igjen

Arrangert 13. mai 2020.

 

Fysisk gjenåpning av kulturskoler og smittevernveilederen for kulturskolen var tema på dette webinaret i Norsk kulturskoleråds regi.

 

Her finner du et filmopptak av webinaret på Vimeo

 

Merete Wilhelmsens presentasjon

Anne Lene Østvold Jordåens presentasjon

Nils Graftås' presentasjon

 

Overlege Margrethe Greve-Isdahl fra Folkehelseinstituttet deltok på første del av webinaret. I den delen av webinaret var det fokus på smittevernveilederen for kulturskolen, som Norsk kulturskoleråd lanserte 1. mai og oppdaterte for andre gang 12. mai. Merete Wilhelmsen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, som har ledet arbeidet med denne veilederen, deltok også med et innlegg på webinaret. 

 

Gjenåpning for mange nå  men ikke for alle

 

I disse dager åpner stadig flere kulturskoler gradvis opp for undervisning i sine lokaler. Mens andre venter med slik gjenåpning, av ulike årsaker.

 

Hvordan gjør vi det? Hva er utfordrende? Hva er mulig? Hva bør vi tenke på, på forhånd og underveis? Dette er spørsmålsstillinger som ble belyst i webinarets andre del. Der delte tre kulturskolerektorer sine gjenåpningserfaringer med webinardeltakerne. De tre var Anne Lene Østvold Jordåen, Ingemar Andersson og Nils Graftås, fra henholdsvis Stord, Sunndal og Røros.

 

Torkel Øien, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, var programleder for webinaret. 

 

 

Kulturskoleledelse på nett

Arrangert 16. april 2020.

 

På Norsk kulturskoleråds kanal på vimeo.com finner du et redigert opptak av webinaret.

 

Her finner du et filmopptak på Vimeo

 

Foredragsholdere er Endre Lindstøl, rektor ved Larvik kulturskole (starter på 00:00:00), Ingvild Aas, rektor ved Molde kulturskole (starter på 00:30:27) og Bjørn Hopland, daglig leder i Smart Endring (starter på 01:01:19).

 

Avslutningsvis er det en informasjonsbolk ved Torkel Øien og Merete Wilhelmsen, begge rådgivere i Norsk kulturskoleråd (starter på 02:00:43). Øien er også webinarets "programleder".

 

Webinarrelaterte lenker:

 

> Tilbake til hovedsida Ledelse i kulturskolen

Kontakt meg gjerne

Merete Wilhelmsen sh.JPG
Merete Wilhelmsen
rådgiver
+47 922 61 698