Ledelse i kulturskolen

Del på:

Ledelse i kulturskolen

Kulturskoleledelse er et satsingsområde for Norsk kulturskolerådPå denne nettsida finner du aktuelt stoff om temaet. Kulturskolerådets intensjon er at dette skal bidra til å høyne kvaliteten på det som utøves av ledelse i skoleslaget.

 

Har du spørsmål, kommentarer, ønsker om nytt innhold o.l.: Send e-post hit.

Innhold

Debattforum

(facebookgruppe)

Dokument

Filmer

Ofte stilte spørsmål

Webinar og nettmøter

 

Meny - tematisk

Konferanser

Utdanning

 

Nyeste bidragene

> Nettmøte:

Kulturskolen og

fagfornyelsen

(Utlagt: 01.09.20,

oppdatert: 22.09.20)

Webinar: Etter

annerledesåret:

Slik planlegger vi

neste skoleår

(Utlagt: 27.05.20)

Webinar: Kultur-

skolene åpner igjen

- opptak og

presentasjoner

(Utlagt: 13.05.20)

Film: Arbeids-

tidsavtalen - et

mulighetrsrom

(Utlagt: 07.05.20)

> Webinar: Kultur-

skolene åpner igjen

(Utlagt: 28.04.20)

 

  

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på

spørsmål andre ledere

i kulturskolen har stilt

oss tidligere. Kanskje

finner også du svaret

du behøver her.

 

Til Ofte stilte spørsmål

 

Webinar 28. mai 2021

Webinar: Kulturskolen og det kommunale plansystemet

OSLO: Kulturskolens plass i det kommunale plansystemet var tema da Norsk kulturskoleråd og KS arrangerte webinar 28. mai 2021. her handla det om at kulturskolen må finne sin plass i dette systemet for å være en del av det helhetlige kommunale tjenestetilbudet.

 

Webinar ble arrangert 28. mai 2021.

 

Opptak av webinaret finner du her

 

Filmen som ble vist på webinaret finner du her 

 

Les nyhetssak her

 

Gunnar Skaars presentasjon

Frøydis Rui-Rahmans presentasjon

Fredrikstad kommunes presentasjon

Fredrikstad kommunes Veksthuset-plan

 

 

Relevant nettmøte 

Temamøte om Fremtidens kulturskole

ASKER: Norsk kulturskoleråd og KS inviterer kulturskoleeiere, kulturskoleledere, ansatte i kulturskolen og andre som synes Fremtidens kulturskole er et viktig og spennende utviklingsområde i samfunnsutviklingen til temamøte på nett 4. desember.

 

Møtet er en del av arbeidet med prosjektet Fremtidens kulturskole, men har naturligvis stor relevans for deg som er opptatt av ledelse i kuturskolen. Temamøte finner sted på videokonferansetjenesten Zoom fredag 4. desember kl. 9.30–12.00. > Les mer

 

 

Endringer i GSI-kulturskole

Bedre og utvidet kulturskolestatistikk: Dette er endringene

OSLO: Da er Utdanningsdirektoratet klar med en ny versjon av skjemaet for innhenting av informasjon om kulturskolene. Norsk kulturskoleråd, som har bistått direktoratet i arbeidet, ser dette som en kvalitetsheving og en viktig utvidelse når det gjelder kulturskolestatistikken i Grunnskolens Informasjonssystem.

> Les mer i nyhetsseksjonen her

 

Nettmøte

Kulturskolen og fagfornyelsen

OSLO: Alle læreplaner for fag i grunnskole og videregående opplæring fornyes. Hva kan dette bety for kulturskolen? 22. september arrangerte Norsk kulturskoleråd nettmøte om temaet kulturskolen og fagfornyelsen. Opptak av møtet er nå tilgjengelig.

Les mer og se opptak her

 

Webinar

Etter annerledesvåren: Slik planlegger vi neste skoleår

Fredag 19. juni arrangerte Norsk kulturskoleråd webinaret Etter annerledesvåren: Slik planlegger vi neste skoleår. Det handla om utfordringer i tida kulturskolen er inne i, også med tanke på planlegging for neste skoleår.

 

Her var det søkelys på arbeidstid, organisering og ressurser. Det er lagt ut et opptak av webinaret, som du kan se når det passer deg.

> Les mer 

 

Del på:

Ledelse i Kulturskolen: Dokument

Guide for møte med ny leder i kulturskolen

Her finner du en guide med innspill på områder som er nyttige og kan være utfordrende for nye rektorer. Guiden skal være en kombinert informasjon og veiledning i sammenheng med kulturskolerådets andre tiltak knyttet til kulturskoleutvikling generelt og til Ledelse i kulturskolen spesielt. Gjennom å kontakte rådgiveren som har ansvar for ditt fylke, vil du som kulturskoleleder kunne få vite mer om innholdet i og bruk av denne guiden. Den skal fungere som hjelp til selvhjelp – for å finne frem i egen organisasjon, finne ressurspersoner, finne svar på ting du ikke visste at du ikke visste osv.

 

Guiden kan du lese og laste ned her (sist oppdatert: 15.10.2019)

 

Ledelse av prosesser (LAP) - en presentasjon

Norsk kulturskoleråd har en rammeavtale med Høgskolen i Innlandet (INN) og Lederskap AS om et videreutdanningstilbud for ledere i kulturskolene i Norge, Ledelse av prosesser (LAP). Dette er et desentralisert, samlingsbasert studietilbud som kan tas samtidig med at du er i full jobb. Det er utarbeidet to moduler á 30 studiepoeng på masternivå. Som student vil du kunne ta med deg utfordringer og erfaringer fra egen lederhverdag inn i studiet. Kulturskolerådet søker midler fra KS' OU-fond, noe som gjør at kostnadene blir relativt lave for kommunens kulturskoleleder.

Lyst til å vite mer? Se presentasjonen eller ta kontakt med merete.wilhelmsen@kulturskoleradet.no.

 

Ledelse av prosesser (LAP) - en presentasjon (utlagt: 16.10.2019)

 

Arbeidstidsavtalen i kulturskolen - et mulighetsrom - prosesspørsmål for lokalt arbeid

Våren 2020 presenterer Norsk kulturskoleråd flere filmer som tar for seg tema som kulturskolerådet tror er av interesse for alle som er opptatt av ledelse i kulturskolen. Film nummer to er nå utlagt, tittelen er "Arbeidstidsavtalen - et mulighetsrom", og her finner du ei lenke til prosesspørsmål som kan brukes til lokalt arbeid i forbindelse med filmens innhold.

 

Arbeidstidsavtalen i kulturskolen - et mulighetsrom - prosesspørsmål for lokalt arbeid (utlagt: 8. mai 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

Del på:

Konferanser

Her finner du informasjon om konferanser som kan være relevante for deg som er leder i kulturskolen.

 

 

Lederkonferansen

Merk: På grunn av koronakrisa er Lederkonferansen 2020, som skulle ha vært arrangert 16.-17. april, avlyst.

 

Lederkonferansen arrangeres av KS, Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole.

 

Arrangørenes mål med konferansen er at den skal være

 • et kompetanseløft for ledere innen oppvekst, kunst, kultur, skole og kulturskole
 • en arena for informasjonsdeling i tråd med samfunnsutviklingen og nyere forskning på feltet
 • et dialogforum for samhandling mellom ulike forvaltningsnivå og organisasjoner

Lederkonferansen setter ulike tema og utfordringer på dagsorden – for diskusjon, inspirasjon og refleksjon. Konferansen skal synliggjøre muligheter og ulike lederutfordringer knyttet til ulike tema, samtidig som den fokuserer strategiske grep og hvordan en skal få til helhetlig tenkning i lokalt utviklingsarbeid.

 

Lederkonferansens målgrupper

 • Kommunal administrativ og politisk ledelse innen oppvekst, skole, kultur og kulturskole
 • Administrativ og politisk ledelse innen kultur og utdanning i fylkeskommunene
 • Oppvekst-, skole- og kulturtilsatte i nasjonale organ
 • Universitets- og høgskoletilsatte og studenter innen skole-, kunst- og kulturledelse

Tid og sted
Lederkonferansen arrangeres årlig torsdag og fredag uken etter påske.
Påmelding på nettstedet kulturskoleradet.no, omkring februar/mars.

 

Mer informasjon finner du på kulturskoleradet.no her

 

> Tilbake til hovedsida Ledelse i kulturskolen

Del på:

Film

Norsk kulturskoleråd vil i månedene framover presentere flere filmer som tar for seg tema som kulturskolerådet tror kan være av interesse for deg som er opptatt av ledelse i kulturskolen.

 

Filmoversikt

 

«Arbeidstidsavtalen i kulturskolen – et mulighetsrom»

«Strategisk kompetansestyring – og planlegging»

«Kulturskolen og det kommunale plansystemet»

 

«Arbeidstidsavtalen i kulturskolen – et mulighetsrom» (lengde: 14:00)

 

Filmen finner du på Vimeo her

 

Denne filmen handler om arbeidstidsavtalen i kulturskolen. Filmen kan være et utgangspunkt for lokalt arbeid med tematikken.

 

Det er mange måter å legge til rette i lokalt utviklingsarbeid og lokal drift av en kulturskole.

Mange ting spiller inn. Noen ting er fast og kan bli veldig likt fra kommune til kommune. Andre punkter er det større frihet på i avtalen. Her presenterer vi rammene, noen tanker om et mulighetsrom, og noen dialogspørsmål for lokalt arbeid.

 

Det er viktig å ha et tydelig, forståelig og gjennomarbeidet system lokalt, til alles – og spesielt undervisningen og elevenes beste. Men selvfølgelig også for den ansatte, for organisasjonen og for de mål kulturskolen skal oppfylle. Husk å ta alle parter med – ansatte – tillitsvalgte og ledelse må sammen se på rammer og muligheter.

 

Det er viktig å sette av tid til det dere ønsker å prioritere i deres kulturskole. Mål og oppgaver, bør gjenspeiles i prioritering og rammer for bruk av tid, kompetanse og ansattes aktivitet.

 

I filmen medvirker

 • Trude Nordeng Rougnø – kulturskolerektor i Lillestrøm med 20 års erfaring som kulturskolelærer og 15 år i Creo (tidligere Musikernes fellesorganisasjon) med kommunesektor som ansvarsområde.
 • Torkel Øien – rådgiver i KS og Norsk kulturskoleråd. Han har mange års erfaring med oppfølging og gjennomføring i drift av kulturskole. Øien har også utviklet verktøy og holdt verksteder innenfor tematikken.

Arbeidstidsavtalen finner du på ks.no her

Kulturskolen er omtalt under Vedlegg til protokoll, punkt V TIL PROTOKOLL, underpunkt k, s. 115.

 

Prosesspørsmål egnet for lokalt arbeid rundt dette temaet finner du her

- - -

 

«Strategisk kompetansestyring – og planlegging» (lengde: 12:30)

 

Filmen finner du på Vimeo her

 

Denne filmen handler om strategisk kompetansestyring - og planlegging. Dette er alltid aktuelt, men har blitt ekstra aktualisert under koronakrisa.

 

Hvilken kompetanse trenger vi for å kunne møte de behov og mål som settes for kulturskolen spesielt, oppvekst- og kulturområdet og samfunnsutviklingen generelt? Hvem skal være med og hvilke fagområder og sektorer skal spille sammen når kompetansebehovet skal beskrives og dette skal planlegges og iverksettes? Hvilke mål, planer og «tankesett» skal legges til grunn i dette arbeidet?

 

I denne filmen belyses temaet av Hanne Børrestuen, spesialrådgiver i arbeidsgiverpolitikk i KS. Hun er utdannet sosiolog og har arbeidsområder som kompetanse, rekruttering, ledelse, arbeidsgiverstrategier m.m.

 

Verktøyet som er utgangspunktet for filmen, finner du på KS' nettsted ks.no her

 

"Kulturskolen og det kommunale plansystemet"

 

Filmen ser du på Vimeo her

 

 

> Tilbake til hovedsida Ledelse i kulturskolen

Del på:

Kommende webinarer og nettmøter

Arrangerte webinarer og nettmøter

 

Kommende webinarer og nettmøter

  

Webinar: Kulturskolen og det kommunale plansystemet

OSLO: Kulturskolens plass i det kommunale plansystemet var tema da Norsk kulturskoleråd og KS arrangerte webinar 28. mai 2021. Der handla det om at kulturskolen må finne sin plass i dette systemet for å være en del av det helhetlige kommunale tjenestetilbudet.

 

Webinar ble arrangert 28. mai 2021 kl. 12.00–13.30.

 

Se opptak fra webinaret her

 

Filmen som ble vist på webinaret finner du her 

 

Gunnar Skaars presentasjon

Frøydis Rui-Rahmans presentasjon

Fredrikstad kommunes presentasjon

Fredrikstad kommunes Veksthuset-plan

 

Les nyhetssak her

 

 

 

Arrangerte webinarer

 

Nettmøte: Kulturskolen og fagfornyelsen

Arrangert 22. september 2020.

 

OSLO: Alle læreplaner for fag i grunnskole og videregående opplæring fornyes. Hva kan dette bety for kulturskolen? Norsk kulturskoleråd og KS har arrangert nettmøte om temaet kulturskolen og fagfornyelsen.

 

Nettmøtet inngår i kulturskolerådets satsing Ledelse i kulturskolen

 

Opptak av nettmøtet finner du på Vimeo her

 

Tekst fra gruppearbeid finner du her (PDF)

 

Alle læreplaner for fag i grunnskole og videregående opplæring fornyes. De nye læreplanene gjelder fra august i år. Overordnet del av læreplanverket er også ny. Hva kan dette bety for kulturskolen?

 

På nettmøtetet innledet spesialrådgiver Marianne Lindheim fra KS og rådgiver Torkel Øien fra Norsk kulturskoleråd/KS om fagfornyelsen og helhet og sammenheng i oppvekstfeltet.

 

Norsk kulturskoleråd hadde også invitert en kulturskoleleder til å innlede, ved å dele sine tanker og perspektiv for dette arbeidet. Marianne Ous, leder ved Holmestrand kulturskole, tok denne oppgaven.

 

Deretter ble det gruppearbeid for å få fram tanker om hvordan fagfornyelsen kan komme grunnskolen, kulturskolen og ikke minst eleven – som er den sentrale her – til gode. Møtearrangerøren hadde på forhånd anmodet deltakerne om å forberede seg til gruppearbeidet gjennom å lese noen artikler og reflektere rundt temaet på forhånd. 

 

 

 

Webinar: Etter annerledesvåren: Slik planlegger vi nytt skoleår

Arrangert 19. juni 2020.

 

Webinaret Etter annerledesvåren: Slik planlegger vi nytt skoleår fokuserte utfordringer i tida kulturskolen er inne i, også med tanke på planlegging for neste skoleår. Her handla det om arbeidstid, organisering og ressurser.

 

Her finner du opptak av webinaret på Vimeo

 

Julianne Hauges presentasjon

 

I denne forbindelsen ble det også satt søkelys på mulighetsrommet som fins i arbeidstidsavtalen for kulturskoleansatte.

 

Webinaret belyste følgende tema – i et lederperspektiv:

 • Hvilke utfordringer og muligheter ligger i planleggingen av neste skoleår?
 • Hvordan har den siste tiden vært med tanke på organisering, arbeidstid o.l.?
 • Hva har vært positivt, og hva har dere lært som dere tar med dere videre?
 • Hvilke nye utfordringer fins nå – som ikke var dere for noen måneder tilbake?

To kulturskoleledere var invitert inn for å si noe om sine erfaringer og tanker i denne forbindelse. De to var Julianne Hauge, rektor ved Ulstein kulturskule, og Marianne Bjørnsdatter Gärtner Ous, rektor ved Holmestrand kulturskole.

 

Film som inngang

 

Som inngang til tematikken, ble det vist film, og rundt denne ble det en bolk om rammene for filmen og verktøy som kan benyttes i arbeidet med dette lokalt, i eget kollegium. Filmen «Arbeidstidsavtalen – et mulighetsrom» tar for seg rammeverket for arbeidstidsavtalen for kulturskoleansatte og spiller opp til lokalt partssamarbeid knyttet til fokus i ressursbruk og planlegging av undervisningen og arbeidstiden i kulturskolen. Filmen finner du her.

 

Trude Nordeng Rougnø, rektor ved Lillestrøm kulturskole, medvirker i filmen og medvirka også på webinaret. Nordeng Rougnø har 20 års erfaring som kulturskolelærer og har arbeidet 15 år i Creo (tidligere Musikernes fellesorganisasjon) med kommunesektor som ansvarsområde.

 

 

 

Webinar: Kulturskolene åpner igjen

Arrangert 13. mai 2020.

 

Fysisk gjenåpning av kulturskoler og smittevernveilederen for kulturskolen var tema på dette webinaret i Norsk kulturskoleråds regi.

 

Her finner du et filmopptak av webinaret på Vimeo

 

Merete Wilhelmsens presentasjon

Anne Lene Østvold Jordåens presentasjon

Nils Graftås' presentasjon

 

Overlege Margrethe Greve-Isdahl fra Folkehelseinstituttet deltok på første del av webinaret. I den delen av webinaret var det fokus på smittevernveilederen for kulturskolen, som Norsk kulturskoleråd lanserte 1. mai og oppdaterte for andre gang 12. mai. Merete Wilhelmsen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, som har ledet arbeidet med denne veilederen, deltok også med et innlegg på webinaret. 

 

Gjenåpning for mange nå  men ikke for alle

 

I disse dager åpner stadig flere kulturskoler gradvis opp for undervisning i sine lokaler. Mens andre venter med slik gjenåpning, av ulike årsaker.

 

Hvordan gjør vi det? Hva er utfordrende? Hva er mulig? Hva bør vi tenke på, på forhånd og underveis? Dette er spørsmålsstillinger som ble belyst i webinarets andre del. Der delte tre kulturskolerektorer sine gjenåpningserfaringer med webinardeltakerne. De tre var Anne Lene Østvold Jordåen, Ingemar Andersson og Nils Graftås, fra henholdsvis Stord, Sunndal og Røros.

 

Torkel Øien, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, var programleder for webinaret. 

 

 

Kulturskoleledelse på nett

Arrangert 16. april 2020.

 

På Norsk kulturskoleråds kanal på vimeo.com finner du et redigert opptak av webinaret.

 

Her finner du et filmopptak på Vimeo

 

Foredragsholdere er Endre Lindstøl, rektor ved Larvik kulturskole (starter på 00:00:00), Ingvild Aas, rektor ved Molde kulturskole (starter på 00:30:27) og Bjørn Hopland, daglig leder i Smart Endring (starter på 01:01:19).

 

Avslutningsvis er det en informasjonsbolk ved Torkel Øien og Merete Wilhelmsen, begge rådgivere i Norsk kulturskoleråd (starter på 02:00:43). Øien er også webinarets "programleder".

 

Webinarrelaterte lenker:

 

> Tilbake til hovedsida Ledelse i kulturskolen