Film

Del på:

Film

Norsk kulturskoleråd vil i månedene framover presentere flere filmer som tar for seg tema som kulturskolerådet tror kan være av interesse for deg som er opptatt av ledelse i kulturskolen.

 

Filmoversikt

 

«Arbeidstidsavtalen i kulturskolen – et mulighetsrom»

«Strategisk kompetansestyring – og planlegging»

«Kulturskolen og det kommunale plansystemet»

 

«Arbeidstidsavtalen i kulturskolen – et mulighetsrom» (lengde: 14:00)

 

Filmen finner du på Vimeo her

 

Denne filmen handler om arbeidstidsavtalen i kulturskolen. Filmen kan være et utgangspunkt for lokalt arbeid med tematikken.

 

Det er mange måter å legge til rette i lokalt utviklingsarbeid og lokal drift av en kulturskole.

Mange ting spiller inn. Noen ting er fast og kan bli veldig likt fra kommune til kommune. Andre punkter er det større frihet på i avtalen. Her presenterer vi rammene, noen tanker om et mulighetsrom, og noen dialogspørsmål for lokalt arbeid.

 

Det er viktig å ha et tydelig, forståelig og gjennomarbeidet system lokalt, til alles – og spesielt undervisningen og elevenes beste. Men selvfølgelig også for den ansatte, for organisasjonen og for de mål kulturskolen skal oppfylle. Husk å ta alle parter med – ansatte – tillitsvalgte og ledelse må sammen se på rammer og muligheter.

 

Det er viktig å sette av tid til det dere ønsker å prioritere i deres kulturskole. Mål og oppgaver, bør gjenspeiles i prioritering og rammer for bruk av tid, kompetanse og ansattes aktivitet.

 

I filmen medvirker

  • Trude Nordeng Rougnø – kulturskolerektor i Lillestrøm med 20 års erfaring som kulturskolelærer og 15 år i Creo (tidligere Musikernes fellesorganisasjon) med kommunesektor som ansvarsområde.
  • Torkel Øien – rådgiver i KS og Norsk kulturskoleråd. Han har mange års erfaring med oppfølging og gjennomføring i drift av kulturskole. Øien har også utviklet verktøy og holdt verksteder innenfor tematikken.

Arbeidstidsavtalen finner du på ks.no her

Kulturskolen er omtalt under Vedlegg til protokoll, punkt V TIL PROTOKOLL, underpunkt k, s. 115.

 

Prosesspørsmål egnet for lokalt arbeid rundt dette temaet finner du her

- - -

 

«Strategisk kompetansestyring – og planlegging» (lengde: 12:30)

 

Filmen finner du på Vimeo her

 

Denne filmen handler om strategisk kompetansestyring - og planlegging. Dette er alltid aktuelt, men har blitt ekstra aktualisert under koronakrisa.

 

Hvilken kompetanse trenger vi for å kunne møte de behov og mål som settes for kulturskolen spesielt, oppvekst- og kulturområdet og samfunnsutviklingen generelt? Hvem skal være med og hvilke fagområder og sektorer skal spille sammen når kompetansebehovet skal beskrives og dette skal planlegges og iverksettes? Hvilke mål, planer og «tankesett» skal legges til grunn i dette arbeidet?

 

I denne filmen belyses temaet av Hanne Børrestuen, spesialrådgiver i arbeidsgiverpolitikk i KS. Hun er utdannet sosiolog og har arbeidsområder som kompetanse, rekruttering, ledelse, arbeidsgiverstrategier m.m.

 

Verktøyet som er utgangspunktet for filmen, finner du på KS' nettsted ks.no her

 

"Kulturskolen og det kommunale plansystemet"

 

Filmen ser du på Vimeo her

 

 

> Tilbake til hovedsida Ledelse i kulturskolen