Webinar

Del på:

Kommende webinarer og nettmøter

Arrangerte webinarer og nettmøter

 

Kommende webinarer og nettmøter

  

Webinar: Kulturskolen og det kommunale plansystemet

OSLO: Kulturskolens plass i det kommunale plansystemet var tema da Norsk kulturskoleråd og KS arrangerte webinar 28. mai 2021. Der handla det om at kulturskolen må finne sin plass i dette systemet for å være en del av det helhetlige kommunale tjenestetilbudet.

 

Webinar ble arrangert 28. mai 2021 kl. 12.00–13.30.

 

Se opptak fra webinaret her

 

Filmen som ble vist på webinaret finner du her 

 

Gunnar Skaars presentasjon

Frøydis Rui-Rahmans presentasjon

Fredrikstad kommunes presentasjon

Fredrikstad kommunes Veksthuset-plan

 

Les nyhetssak her

 

 

 

Arrangerte webinarer

 

Nettmøte: Kulturskolen og fagfornyelsen

Arrangert 22. september 2020.

 

OSLO: Alle læreplaner for fag i grunnskole og videregående opplæring fornyes. Hva kan dette bety for kulturskolen? Norsk kulturskoleråd og KS har arrangert nettmøte om temaet kulturskolen og fagfornyelsen.

 

Nettmøtet inngår i kulturskolerådets satsing Ledelse i kulturskolen

 

Opptak av nettmøtet finner du på Vimeo her

 

Tekst fra gruppearbeid finner du her (PDF)

 

Alle læreplaner for fag i grunnskole og videregående opplæring fornyes. De nye læreplanene gjelder fra august i år. Overordnet del av læreplanverket er også ny. Hva kan dette bety for kulturskolen?

 

På nettmøtetet innledet spesialrådgiver Marianne Lindheim fra KS og rådgiver Torkel Øien fra Norsk kulturskoleråd/KS om fagfornyelsen og helhet og sammenheng i oppvekstfeltet.

 

Norsk kulturskoleråd hadde også invitert en kulturskoleleder til å innlede, ved å dele sine tanker og perspektiv for dette arbeidet. Marianne Ous, leder ved Holmestrand kulturskole, tok denne oppgaven.

 

Deretter ble det gruppearbeid for å få fram tanker om hvordan fagfornyelsen kan komme grunnskolen, kulturskolen og ikke minst eleven – som er den sentrale her – til gode. Møtearrangerøren hadde på forhånd anmodet deltakerne om å forberede seg til gruppearbeidet gjennom å lese noen artikler og reflektere rundt temaet på forhånd. 

 

 

 

Webinar: Etter annerledesvåren: Slik planlegger vi nytt skoleår

Arrangert 19. juni 2020.

 

Webinaret Etter annerledesvåren: Slik planlegger vi nytt skoleår fokuserte utfordringer i tida kulturskolen er inne i, også med tanke på planlegging for neste skoleår. Her handla det om arbeidstid, organisering og ressurser.

 

Her finner du opptak av webinaret på Vimeo

 

Julianne Hauges presentasjon

 

I denne forbindelsen ble det også satt søkelys på mulighetsrommet som fins i arbeidstidsavtalen for kulturskoleansatte.

 

Webinaret belyste følgende tema – i et lederperspektiv:

  • Hvilke utfordringer og muligheter ligger i planleggingen av neste skoleår?
  • Hvordan har den siste tiden vært med tanke på organisering, arbeidstid o.l.?
  • Hva har vært positivt, og hva har dere lært som dere tar med dere videre?
  • Hvilke nye utfordringer fins nå – som ikke var dere for noen måneder tilbake?

To kulturskoleledere var invitert inn for å si noe om sine erfaringer og tanker i denne forbindelse. De to var Julianne Hauge, rektor ved Ulstein kulturskule, og Marianne Bjørnsdatter Gärtner Ous, rektor ved Holmestrand kulturskole.

 

Film som inngang

 

Som inngang til tematikken, ble det vist film, og rundt denne ble det en bolk om rammene for filmen og verktøy som kan benyttes i arbeidet med dette lokalt, i eget kollegium. Filmen «Arbeidstidsavtalen – et mulighetsrom» tar for seg rammeverket for arbeidstidsavtalen for kulturskoleansatte og spiller opp til lokalt partssamarbeid knyttet til fokus i ressursbruk og planlegging av undervisningen og arbeidstiden i kulturskolen. Filmen finner du her.

 

Trude Nordeng Rougnø, rektor ved Lillestrøm kulturskole, medvirker i filmen og medvirka også på webinaret. Nordeng Rougnø har 20 års erfaring som kulturskolelærer og har arbeidet 15 år i Creo (tidligere Musikernes fellesorganisasjon) med kommunesektor som ansvarsområde.

 

 

 

Webinar: Kulturskolene åpner igjen

Arrangert 13. mai 2020.

 

Fysisk gjenåpning av kulturskoler og smittevernveilederen for kulturskolen var tema på dette webinaret i Norsk kulturskoleråds regi.

 

Her finner du et filmopptak av webinaret på Vimeo

 

Merete Wilhelmsens presentasjon

Anne Lene Østvold Jordåens presentasjon

Nils Graftås' presentasjon

 

Overlege Margrethe Greve-Isdahl fra Folkehelseinstituttet deltok på første del av webinaret. I den delen av webinaret var det fokus på smittevernveilederen for kulturskolen, som Norsk kulturskoleråd lanserte 1. mai og oppdaterte for andre gang 12. mai. Merete Wilhelmsen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, som har ledet arbeidet med denne veilederen, deltok også med et innlegg på webinaret. 

 

Gjenåpning for mange nå  men ikke for alle

 

I disse dager åpner stadig flere kulturskoler gradvis opp for undervisning i sine lokaler. Mens andre venter med slik gjenåpning, av ulike årsaker.

 

Hvordan gjør vi det? Hva er utfordrende? Hva er mulig? Hva bør vi tenke på, på forhånd og underveis? Dette er spørsmålsstillinger som ble belyst i webinarets andre del. Der delte tre kulturskolerektorer sine gjenåpningserfaringer med webinardeltakerne. De tre var Anne Lene Østvold Jordåen, Ingemar Andersson og Nils Graftås, fra henholdsvis Stord, Sunndal og Røros.

 

Torkel Øien, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, var programleder for webinaret. 

 

 

Kulturskoleledelse på nett

Arrangert 16. april 2020.

 

På Norsk kulturskoleråds kanal på vimeo.com finner du et redigert opptak av webinaret.

 

Her finner du et filmopptak på Vimeo

 

Foredragsholdere er Endre Lindstøl, rektor ved Larvik kulturskole (starter på 00:00:00), Ingvild Aas, rektor ved Molde kulturskole (starter på 00:30:27) og Bjørn Hopland, daglig leder i Smart Endring (starter på 01:01:19).

 

Avslutningsvis er det en informasjonsbolk ved Torkel Øien og Merete Wilhelmsen, begge rådgivere i Norsk kulturskoleråd (starter på 02:00:43). Øien er også webinarets "programleder".

 

Webinarrelaterte lenker:

 

> Tilbake til hovedsida Ledelse i kulturskolen