Arrangerte webinar om kulturskolen og det kommunale plansystemet

2021 Webinar2.png
WEBINAR: Kulturskolen og det kommunale plansystemet var tema, og nå kan du se webinaret i opptak. (Illustrasjon: Skjermdump fra webinaret)
29.05.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Arrangerte webinar om kulturskolen og det kommunale plansystemet

OSLO: Kulturskolens plass i det kommunale plansystemet var tema da Norsk kulturskoleråd og KS arrangerte webinar 28. mai. Kulturskolen må finne sin plass i dette systemet for å være en del av det helhetlige kommunale tjenestetilbudet. Opptak av webinaret kan nå ses.

 

– Det kommunale planverket utarbeides for å være kommunens vedtatte styringsdokumenter både på kort og lang sikt. Kulturskolen må finne sin plass i dette systemet for å være en del av det helhetlige kommunale tjenestetilbudet, sier Merete Wilhelmsen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og den som sammen med Torkel Øien, rådgiver i både KS og Kulturskolerådet, planla dette webinaret.

 

Her kan du se et uredigert opptak fra webinaret:

 

Opptak av webinaret kan du også se på Vimeo her

 

Filmen som ble vist på webinaret finner du også som egen videofil her 

 

Gunnar Skaars presentasjon

Frøydis Rui-Rahmans presentasjon

Fredrikstad kommunes presentasjon

Fredrikstad kommunes Veksthuset-plan

 

På webinaret tok Gunnar Skaar, konsulent i KS og tidligere utdanningsdirektør i Vest-Agder, deltakerne med inn i det kommunale planverkets verden og understreke betydningen av kulturskolens naturlige plass i dette. Stortingsmelding 18 (2020-2021) – Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge – forsterker denne betydningen og ble også omtalt på webinaret.

 

Videre bidro representanter fra kommunene Lier og Fredrikstad ved å fortelle om hvordan de har arbeidet med planarbeid og samarbeid mellom administrativt og politisk nivå i sine kommuner.

 

Frøydis Rui-Rahman, rektor ved Lier kulturskole, tok blant annet for seg temaet «samhandling mellom politikk og administrasjon».

 

Ole-Henrik Holås Pettersen, kultursjef i Fredrikstad, og John Einar Halvorsrød, virksomhetsleder for Kulturskolen i Fredrikstad, holdt et fellesinnlegg om arbeidet med plan for kulturskolen i Fredrikstad kommune.

 

I tillegg vil det vist en aktuell film samt at det var tid til spørsmålsrunder og debatt.

 

Anbefalt litteratur

 

Webinararrangørene anbefalte deltakerne å lese et utdrag fra boka «Tillit» – før eller etter webinaret. De anbefalte kapitlene er kapittel 7: Samfunnsplanlegging og kapittel 8: Kommuneøkonomi for folkevalgte.

 

Mer om Ledelse i kulturskolen på kulturskoleradet.no her

Les flere nyheter!