Mye engasjement på fagseminar om barne- og ungdomskulturmeldinga og kulturskolen

2021 Seminar 18.5.png
PRESENTERTE BARNE- OG UNGDOMSKULTURMELDINGA: Statssekretær Anja Johansen fra Kunnskapsdepartementet presenterte meldingen på fagseminaret. (Foto: Skjempdump)
18.05.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Mye engasjement på fagseminar om barne- og ungdomskulturmeldinga og kulturskolen

OSLO: Historiens første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur er lansert  med et eget kapittel om kulturskolen. Og det var mye engasjement å registrere da  Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd og KS arrangerte nasjonalt fagseminar, med fokus på kulturskolens rolle slik den framstår i meldinga. 

 

– Seminaret har gitt nødvendige innspill med faglige synspunkt og refleksjoner om innhold og retning i stortingsmeldinga. De mange innspillene må nå analyseres og bearbeides, men en rask titt inn i prosessdokumentene viser at vi har et omfattende materiale å jobbe videre med, sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd, som var svært fornøyd etter endt fagseminar.

 

– Det har vært fint å samarbeide med Kunnskapsdepartementet om dette seminaret. Vi er også fornøyd med at vi fikk en presentasjon av meldinga ved statssekretær Anja Johansen. Det ga et tydeligere innblikk i regjeringens perspektiv på meldinga. Det at KS også er med på laget er med på å tydeliggjøre linja fra statlig til kommunalt nivå. Her snakker vi om utvikling av fremtidens kulturskole.

 

Innen sommeren  trolig 7. juni  skal meldinga behandles i Stortinget.

 

Her kan du se et opptak av første del av fagseminaret:

Opptaket kan du også se direkte på Vimeo her

 

Over 130 deltakere var påmeldt fagseminarer, der målgruppa var ledere, pedagoger, politikere og andre som er tilknyttet den kommunale kulturskolen og dens samarbeidsparter lokalt, regionalt og nasjonalt: barnehage, grunnskole og videregående skole, universitets- og høgskolesektoren, relevante etater og organisasjoner kommunalt og statlig, det frivillige kulturliv og andre kunst- og kulturaktører.

 

Kulturskolerådets direktør Morten Christiansen understreker at stortingsmeldinga er som ferskvare å regne, mens at innholdet skal være en plattform for utviklinga av kulturskolen videre. – Det knytter seg mange spørsmål og utfordringer til meldinga. Dette fagseminaret har derfor bidratt til å gi styrefart til arbeidet videre med meldinga, sier Christiansen. Han har stor tro på at stortingsmeldinga vil bety mye for kulturskolen.

 

– Men, dette vil ikke komme av seg selv. Meldinga må ikke bli et dokument for skrivebordskuffa. Det å leve opp til ambisjonene i meldinga vil kreve en omforent satsing og krevende prioriteringer i årene som kommer. Jeg tenker at vi ikke skal være så redd for å stille krav og ha tydelige forventninger, verken til kommunene og kulturskolen eller til statlige myndigheter. En bør i hvert fall ikke begrunne manglende krav til og ambisjoner for kulturskolen med at det er så ulike vilkår rundt i landet. Landet er mangslungent, men når vi ser de sentrale forventningen og kravene som fremmes for øvrig kommunal virksomhet, som grunnskole, barnehage og SFO, så tenker jeg at kulturskolen ikke burde være i en særstilling i forhold til muligheter, uansett hvor du er i landet, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Statssekretær presenterte og gjennomgikk meldinga 

  

På fagseminaret presenterte statssekretær Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet meldinga, siden kunnskapsminister Guri Melby denne dagen hadde flere saker hun måtte følge opp i Stortinget.

 

Stortingsmelding 18 (2020-21) "Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge" presenterer barne- og ungdomskulturfeltet, inkludert kulturskolen, som «eit samla politisk satsingsområde på nasjonalt nivå».

 

Kapittel 8 er spesielt viet kulturskolen. Her behandles kulturskolen med utgangspunkt i en gjennomgang av historikk, utfordringer og muligheter på kulturskolefeltet.

 

Telemarksforskings rapport «Kultur + skole = sant  et kunnskapsgrunnlag om kulturskolen» er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget, i tillegg til innspill fra det forrige fagseminaret som Kulturskolerådet, Kunnskapsdepartementet og KS arrangerte i 2019 (se rapport fra dette seminaret).

 

Les om den aktuelle stortingsmeldinga på kulturskoleradet.no her

 

Fokus på kulturskolen – med meldingen som utgangspunkt

 

Programmet for fagseminaret var tredelt:

 

  • Bolk 1: Presentasjon av meldingen fra Kunnskapsdepartementet v/politisk ledelse
  • Bolk 2: Prosessarbeid med utgangspunkt i fire fagspor.
  • Bolk 3: Innspill og drøfting av hvordan utviklingsarbeidet kan rigges i framtiden.

– Det er mange meninger om meldingen, noe som avspeiles i høringssvar og i politiske ytringer, og dette vil utvilsomt være grunnlag for videre politisk arbeid på mange kanter. Gjennom dette fagseminaret ønsket vi tre arrangørene å presentere meldinga med fokus på kulturskolen, og videre å forfølge noen fagtema som både meldingen behandler og som kulturskolefeltet selv også har utmeislet gjennom prosesser og faglig arbeid i regi av kulturskolerådet og andre aktører i samarbeid, sier Anders Rønningen (bildet), FoU-leder i Norsk kulturskoleråd, og den som sammen med Torkel Øien, rådgiver i både Norsk kulturskoleråd og KS, ledet arbeidet med å planlegge og gjennomføre det nasjonale fagseminaret.

 

– Formålet med fagseminaret var å la «feltet selv» respondere på det regjeringen har skrevet i meldingen, og tenke rundt hvordan vi forholder oss til dette, sier Torkel Øien, rådgiver i både Norsk kulturskoleråd og KS. – Et annet formål med fagseminaret var å løfte fram noen sentrale tema, slik at arbeidet med disse områdene kan forberedes og startes, i dialog med de ulike aktørene, så snart som mulig.

 

Også tidligere har Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd og KS arrangert fagseminar sammen. Det skjedde i desember 2019, og anledningen var rapporten Kultur + skole = sant: Kunnskapsgrunnlag om den kommunale kulturskolen i Norge».

 

Les og last ned: Barne- og ungdomskulturmeldinga

 

 

Les flere nyheter!