228 kommuner har fått tilskudd til sommerskole – kulturskolene kan involveres

25.05.2021 Egil Hofsli (tekst) Artem Kniaz/Unsplash (foto)
Del på:

228 kommuner har fått tilskudd til sommerskole – kulturskolene kan involveres

OSLO: Regjeringa har bevilget 500 millioner kroner som kommunene kan bruke til å opprette nye sommerskoletilbud eller utvide eksisterende tilbud. Disse pengene kan også brukes på tilbud som de kommunale kulturskolene er med og arrangerer.

 

Norsk kulturskoleråd kjenner til at flere kommunale kulturskoler er involvert i utviklinga av sommerskoletilbud og da også skal være med på gjennomføringa av tilbudene. I andre kommuner er det ennå ikke avklart om – og eventuelt hvordan – kulturskolene skal involveres.

 

I alt 228 kommuner søkte om statlige støtte til sommerskoletilbud og har fått tilskudd. Tilskuddene varierer veldig i størrelse – fra 55 mill. kr til Oslo kommune til 51 000 kr til Røyrvik kommune. Se oversikten på regjeringen.no her.

 

Sommerskoletilbudet skal gi elever i grunnskolealder en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter sommeren 2021. Merk: Midlene kan også brukes på tilbud som vil bli gitt i høstferien.

 

– Det siste året har mange elever fått et skoletilbud som ikke har hatt samme kvalitet som i et normalt skoleår. Sommerskolen skal gi et faglig, sosialt og kulturelt påfyll til elever i grunnskolen. Kommunene har stor frihet til å utforme det lokale tilbudet ut fra forutsetningene sine, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

 

Målgruppa er elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen. Dette gjelder både elever i kommunal grunnskole og elever i private og frittstående skoler. Et forsterka sommerskoletilbud vil også kunne skape mange sommerjobber for studenter og eldre ungdom landet rundt.

 

Det er helt frivillig for kommunene å motta midler, og regjeringa legger til grunn at de sommerskoletilbudene som blir finansierte av tilskuddet, er gratis for elevene.

Les flere nyheter!