Temapakker for arbeid på vei mot Fremtidens kulturskole

03.05.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Temapakker for arbeid på vei mot Fremtidens kulturskole

OSLO: Som et ledd i prosjektet Fremtidens kulturskole tilbyr prosjektpartnerne KS og Norsk kulturskoleråd nå tre temapakker som gjør at alle regioner og kommuner kan nyttegjøre seg materialet i rapporten «På vei mot Fremtidens kulturskole».

 

Temapakkene – som er tilgjengelig på nettsida Fremtidens kulturskole på kulturskoleradet.no – har følgende titler:

 

  • Pakke 1: Hovedfunn og bakgrunn
  • Pakke 2: Kulturskolen i samfunnet
  • Pakke 3: Kulturskole hele livet

 

Informasjon om temapakkene er sendt til alle landets kommuner ved ordfører. Der fortelles det også om prosjektet Fremtidens kulturskole, rapporten På vei mot Fremtidens kulturskole og pilotprosjektet Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i Fremtidens kulturskole.

 

Videre oppfordres KS' åtte regioner og Kulturskolerådets ti fylkesavdelinger til å møtes «lokalt» i løpet av prosjektperioden, med Fremtidens kulturskole på agendaen, blant annet ved å vise fram gode eksempler på hvordan kulturskolen kan virke sammen med andre kommunale tjenestetilbud i dagens og fremtidens kommune.

 

UH-sektor i regionene er også en viktig aktør å spille sammen med for kommunene, i dette arbeidet, mener KS og Norsk kulturskoleråd.

Les flere nyheter!