Musikkpedagogdagen 2022: Dato og tema bestemt

2021 Musikkpedagogdagen 2022 18.5.png
FOR ALLE MUSIKKPEDAGOGER: Målgruppa for Musikkpedagogdagen 2021 er musikkpedagoger i alle skoleslag - også kulturskolen.
19.05.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Musikkpedagogdagen 2022: Dato og tema bestemt

OSLO: Musikkpedagogdagen 2022 arrangeres torsdag 13. januar 2022 og dagens tema blir digital didaktikk. Denne fagdagen for musikkpedagoger arrangeres av Norges musikkhøgskole, med Norsk kulturskoleråd som samarbeidspartner både i planlegging og gjennomføring.

 

Fagdagen arrangeres som nettkonferanse, og vil bli skreddersydd for musikkpedagoger både i kulturskolen og alle andre skoleslag.

 

Hovedfokus for dagen, som altså har digital didaktikk som "overskrift", vil være metode. Det vil ikke handle om valg og bruk av verktøy, men om hvordan og hvorfor en kan styrke undervisningen ved riktig bruk av aktuelle verktøyene.

 

Tematikken «Digital didaktikk» henger sammen med Kulturskolerådets fokus på digitalitet og som oppfølging av kunnskapsgrunnlaget fra Telemarksforsking. Norges musikkhøgskole forbereder for øvrig et studium fra høsten 2022 knyttet til digital metodikk, og Musikkpedagogdagen 2022 vil være et nyttig oppspill til dette studiet.

 

At Norges musikkhøgskole (NMH) står i spissen for denne dagen, er i tråd med Norsk kulturskoleråds dreining fra å stå som hovedleverandør av innhold, til å gå inn i tettere samarbeid med universitets- og høgskolesektoren, for å bidra til kompetanseheving av nåværende og framtidige pedagoger. Det er utdanningsinstitusjonene som besitter spisskompetansen for etter- og videreutdanning av kulturskolepedagoger. Samtidig ser NMH at et samarbeid med Kulturskolerådet vil være en styrke med tanke på å treffe målgruppa med godt innhold.

 

På arrangørhold håper en at fagdagen vil gi inspirasjon og faglig påfyll til deltakerne, slik at de kan se sitt arbeid opp mot lokalt læreplanarbeid.

 

Program og påmelding

 

Program blir klart og påmelding vil åpne høsten 2021. Mer informasjon vil komme her på kulturskoleradet.no og i nyhetsbrevet Kulturtrøkk som det er gratis å abonnere på.

Les flere nyheter!