EU-prosjekt åpent for norske musikklærere

img_265.jpg
PROSJEKTLEDER: Lennart Winnberg. (Foto: privat)
28.01.2008 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

EU-prosjekt åpent for norske musikklærere

GÖTEBORG: Et nytt musikkpedagogisk EU-prosjekt innen Leonardo da Vinci-programmet kan også norske kulturskolepedagoger ta del i.

 

Norsk kulturskoleråd er inne som partner i prosjektet som er initiert fra Sverige.

 

Prosjektet fokuserer det å integrere gehørspill og improvisasjon med notelesing på et enkelt og naturlig vis, fra nybegynneren til den profesjonelle musikeren. Det er en skandinavisk nestor innen nettopp dette feltet, universitetslektor Lennart Winnberg, som er prosjektleder for det som har fått tittelen ”Integrated teaching methods”.

 

- Prosjektets mål er å utvikle framtidas musikkpedagogikk. Dette skal skje i samarbeid med musikklærere innen dette feltet og prosjektets sju europeiske partnerorganisasjoner og partnerskoler i seks ulike land. Dette kommer trolig til å få stor betydning for både de helt yngste elevene som nettopp har begynt på kulturskolen til pensjonister som synger i amatørkor, sier Winnberg.

 

Prosjektet er toårig og ble innledet med et seminar ved Högskolan för scen og musik, Göteborgs universitetet, 17. november. Der fortalte neurolog og dosent Jan Fagius om hva som hender i hjernen når vi musiserer, en nokså viktig kunnskap for alle kategorier musikklærere. Neste år blir det seks seminarer til, disse holdes rundt om i de involverte EU-landene, ingen i Norge altså.

 

Norge er med

 

De involverte landene foruten Sverige og Norge er Danmark, Finland, Nederland, Storbritannia, Sveits og Tyskland. Fra norsk side er ingen musikkinstitusjoner involvert, men Norsk kulturskoleråd er inne som partner, og har blant annet sørget for at Brazz Brothers skal holde ett av seminarene (i september neste år, samme todagersseminar både i Sverige og Danmark).

 

- Det er mulig for norske kulturskoler å delta med pedagoger på alle seminarer som inngår i prosjektet. Her er det kurs- og foredragsholdere på veldig høyt nivå, så det er mye å hente for den som ønsker faglig påfyll innen dette emnet, sier Bård Hestnes, fagkoordinator for musikk i Norsk kulturskoleråd. Norske kulturskoler som ønsker å sende deltakere må selv betale alle reise- og overnattingsutgifter knyttet til en slik deltakelse. Det er ingen deltakeravgift.

 

Utfordrer gamle sannheter

 

Dette EU-prosjektet er et såkalt Transfer og Innovation-prosjekt, og skal få til samarbeid mellom pedagogiske institusjoner og organisasjoner i åtte land. Winnberg vil at prosjektet skal utfordre deltakerne til å teste ut holdet i gamle ”sannheter”, avklare om det fins mot til å teste nye undervisningsmetoder og finne ut hvordan et slikt fornyelsesarbeid kan gjøres på enklest mulig vis.

 

- Målet er å skape et forum som preges av inspirasjon, kreativitet og tillit der vi sammen kan utvikle framtidas musikkpedagogikk, sier Lennart Winnberg.