Heftig hjelp til bedre arrangement i kulturskolen

img_411.jpg
img_411.jpg
17.04.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Heftig hjelp til bedre arrangement i kulturskolen

TRONDHEIM: En kortfattet, poengtert veiledning i kunsten å arrangere kulturarrangement. Inkludert mange praktiske sjekklister og huskelister. Norsk kulturskoleråd utgir heftet som trolig mange kulturarrangører vil finne nytte i.

 

Veiledningsheftet "KultArr - KulturArrangør i kulturskolen" er på markedet. Produsert av Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag, etter initiativ av Åste Selnæs Domaas, kulturskolekonsulent i Sør-Trøndelag.

 

Heftet kan bestilles på kulturskoleradet.no her

 

Huskeliste og hjelpemiddel

 

– Dette veiledningshefte er tenkt som huskeliste og hjelpemiddel for planlegging og gjennomføring av arrangementer på kulturskolen eller i andre sammenhenger, uansett kunstuttrykk. Det er selve planleggingen og gjennomføringen av kulturarrangementet dette veiledningshefte tar for seg, sier fagsjef Stein Erik Hansen i Norsk kulturskoleråd.

 

Flere steder i landet har kommuner og fylker lang erfaring i kursing av elever som arrangører og kulturverter for kulturbesøk ved skoler. Med KultArr ønsker Norsk kulturskoleråd å bidra til økt fokus på kompetanse og kvalitet rundt forberedelser og gjennomføring også i forhold til egne produksjoner ved kulturskolen.

 

– Økt produksjonskompetanse i kulturskolen er et naturlig ledd i arbeidet med å videreutvikle kulturskolen som kommunalt ressurssenter. Produksjonskompetanse i kulturskolen vil også gagne aktører som Ungdommens kulturmønstring, Den kulturelle skolesekken, lokale festivaler, fritidskulturliv og flere til, sier Stein Erik Hansen.

 

Det 28 siders store veiledningsheftet er todelt. Første halvdel inneholder tips og råd om hvordan kulturarrangørjobben bør og kan utføres samt argumentasjon for hvorfor dette er en naturlig og viktig del av kulturskolens virksomhet og tilbud.

 

Del to er en fyldig samling med sjekklister som Norsk kulturskoleråd håper skal være gode hjelpemiddle for kulturarrangører og bidra til høy kvalitet i både planlegging og gjennomføring av arrangementet.

 

KultArr på Pedagogdagene 2012

 

På Pedagogdagene 2012 - se nyhetssak om arrangementet - i august, vil Åste Selnæs Domaas holde et foredrag om KultArr-prosjektet inklusive veiledningsheftet, i kursrekka som er relatert til ungdomsskolens nye valgfagtilbud; produksjon for sal og scene.

Les flere nyheter!