Vil prise godt kulturskolearbeid

img_816.JPG
FLERE VIL FÅ PRIS: Nordeas kulturskolepris skal bidra til både å løfte unge talent og synliggjøre kulturskoler.
07.01.2015 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Vil prise godt kulturskolearbeid

OSLO: Nå vil Nordea belønne enda flere kommuner og kulturskoler for godt kulturskolearbeid. Nordeas kulturskolepris blir en formalisert pristildeling, som skal bidra til økt synliggjøring og utvikling av både kulturskoler og unge talent.

 

Etter en forsøksordning i 2014, der kulturskolene i Stavanger og Trondheim deltok, og Nordeas kulturskolepris ble tildelt henholdsvis Tasta skolekorps (korpset har et tett samarbeid med Stavanger kulturskole) og Lørdagsskolens symfoniorkester ved Trondheim kommunale kulturskole, blir det nå mulig for flere å vinne Nordeas kulturskolepris.

 

Pris oppnåelig for mange flere

 

Gjennom forsøksarbeidet i fjor har Nordea og Norsk kulturskoleråd utviklet alle verktøy og alt materiell for å kunne lansere Nordeas kulturskolepris som en pristildeling for mange flere kommuner og kulturskoler. Primært er det kulturskoler i kommuner der Nordea har kontor som ligger best i løypa for å kunne ta denne prisordningen i bruk.

 

For denne kulturskoleprisen er absolutt lokalt forankret. Kandidaten(e) skal være elev(er) ved kulturskolen, og det er kulturskolen som nominerer og innstiller. Nordeas kulturskolepris er en frukt av en samarbeidsavtale mellom Nordea og Norsk kulturskoleråd, som tilrettelegger for å gi unge utøvere arenaer for fremføring.

 

Kompetanseutvikling i kulturskolene

 

Samarbeidet inkluderer også Nordea-prosjektet KUL-TUR, et utviklingsprosjekt som har som mål å styrke oppmerksomhet og kunnskap knyttet til produksjon, fremføring og formidling i kulturskolene. Gjennom prosjektet støtter Nordea kulturskolerådets arbeid for kompetanseutvikling i kulturskolene.

 

Nordea har et oppriktig ønske om å bidra til utviklingen av de norske kulturskolene. Nordeas Kulturskolepris er etablert som en del av det langsiktige samarbeidet med Norsk kulturskoleråd.

 

Rammeverk og retningslinjer er samlet elektronisk, på et lukket område på nettstedet kulturskolebanken.no. Interesserte kulturskoler kan kontakte Norsk kulturskoleråd for å få tilsendt nødvendige dokument. Bruk e-postadressen post@kulturskoleradet.no.

 

Fakta om Nordeas kulturskolepris

 

 • Lokal kulturpris som deles ut i samarbeid mellom lokalt Nordea-kontor og lokal kulturskole

 • Prisen tildeles enkeltperson eller gruppe som utmerker seg med unikt formidlings- og utøvertalent

 • Prisen inkluderer 10.000 kr til vinneren samt 5.000 kr til formidlingsutstyr ved kulturskolen vinneren har tilknytning til

 • Skal bidra til å løfte unge talent

 • Skal synliggjøre kulturskolen i lokalsamfunnet (gjerne også regionalt og nasjonalt)

 • Skal bidra til utvikling av kulturskolene

 • Skal tydeliggjøre kulturprofilen til Nordea og Nordeas kulturprogram

 • Vinneren skal holde høyt faglig nivå

 • Kandidater innen alle kultur- og kunstfag kan vurderes

 • Ingen nedre eller øvre aldersgrense

 • Kandidaten(e) skal være elev ved kulturskolen

 • Kulturskolen nominerer og innstiller kandidater

 • Nordea og eventuelt kommuneledelse er representert i «utvalget» som kårer vinner

   

   

Les flere nyheter!