Åpen høringsrunde i gang

img_1012.png
ÅPEN HØRING: Tredje og siste fase av høringa om rammeplanens fagplaner er i gang. Frist for å levere innspill er 22. april 2016.
10.03.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Åpen høringsrunde i gang

TRONDHEIM: Tredje og siste fase av høringsprosessen rundt fagplanene i den nye rammeplanen for kulturskolen i gang. Fristen for levering av høringsinnspill er 22. april 2016.

 

Den generelle delen – kapittel 1 og 2 – av den nye rammeplanen for kulturskolen, «Mangfold og fordypning» - var gjennom en nasjonal høringsprosess før den ble vedtatt på Norsk kulturskoleråds landsmøte 2014.

 

For kapittel 3 - fagplanene – gjennomføres en høringsprosess i tre faser - i tidsrommet november 2015 - april 2016. I de to første fasene har det vært gjennomført 115 møter med 65 kommuner i alle landets fylker. På disse møtene har fagplanene vært presentert for et representativt antall kulturskoler med tanke på kommunestørrelse, fagtilbud og demografi.

 

Tredje fase er i gang

 

I tredje og siste fase av høringsprosessen inviteres Norsk kulturskoleråds medlemskommuner v/ kulturskole, universitet- og høgskoler samt andre relevante miljø til en åpen høring på utkast til kapittel 3 i den nye rammeplanen for kulturskolen. Skjemaet som skal benyttes for levering av høringsinnspill er laget i den nettbaserte spørreundersøkelsestjenesten Questalyze.

 

Her leverer du høringsinnspill

 

Frist for å levere høringsinnspill: 22. april 2016.

 

Før en begynner å fylle inn i skjemaet som skal brukes for å gi høringsinnspill, kan det være greit å se samtlige spørsmål. Da blir det lettere å strukturere høringsinnspillet riktig i forhold til skjemaet.

 

Her er spørsmålene i skjemaet som skal brukes til å gi høringsinnspill

 

For å få mest mulig konstruktive innspill til planene ønsker Norsk kulturskoleråd tilbakemelding fra kulturskolen som organisasjon, og ikke innspill fra enkeltpersoner.

Det er ønskelig at kulturskolens samlede kollegium diskuterer planen, og sammen former innspill på vegne av kulturskolen. 

 

– Vi setter stor pris på alle bidrag som fører til at fagplanene blir av beste kvalitet og gode redskap for videre utvikling av kulturskolen, sier fagsjef Åste Selnæs Domaas i Norsk kulturskoleråd.

 

Alt om rammeplanen for kulturskolen finner du på kulturskoleradet.no her

Les flere nyheter!