Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal: Påmelding fortsatt mulig

2019 Dagene Dons m.fl. 24.10.png
KUKLTURSKOLEDAGENE I STJØRDAL: Det er fortsatt mulig å melde seg på Kulturskoledagene i Stjørdal, der bl.a. digital læring er et sentralt tema.
31.10.2019 Egil Hofsli (tekst og fotokollasj)
Del på:

Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal: Påmelding fortsatt mulig

STJØRDAL: Det blir muligheter for mye faglig påfyll på Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal, som det fortsatt er mulig å melde seg på. Blant annet blir det en større bolk med fokus på digital læring. Her blir det foredrag ved Carl Fredrik Dons og kurs ved Eldar Skjørten, John Oddstein Aune og Ivar Aas.

 

Andre bidragsytere på konferansen er Inge Eidsvåg, Skjalg Raaen, Marianne Meløy og Jan Magne Førde. Arrangementet finner sted 28.–29. november og er mulig å melde seg på for interesserte fra hele landet.

 

Påmeldingsfrist: 7. november.

 

"Den digitale bolken" består av

 

  • foredraget "Barn og unges læring i en digital tid" ved Carl Fredrik Dons. han er dosent innen utdanningsledelse og pedagogikk ved NTNU.
  • kurset "God praksis for digital læring" ved Eldar Skjørten. Han er musikklærer, driver av nettstedet musikkpedagogikk.no og faglig leder i Skapia.
  • kurset "Den digitale lærer - elev" ved John Oddstein Aune og Ivar Aas. Begge kulturskolelærere og med mye erfaring i bruk av digitale hjelpemidler i undervisninga. 

Fokus på framtidas kulturskole

 

Kulturskoledagene 2019 arrangeres 28.–29. november, på Scandic Hell i Stjørdal. Arrangementet vil ha fokus på framtidas kulturskole, fagnettverksbygging, inspirasjon og utvikling.

 

Klikk på bildet og hør

Marianne Meløy oppfordre deg til deltakelse på Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal. ->

 

Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal kan altså alle interesserte, uansett hvor i landet de bor, melde seg på. Det et regionalt initiert arrangement, og må ikke forveksles med de nasjonalt initierte Kulturskoledagene, som har vært arrangert av Norsk kulturskoleråd siden 2005, men som ikke arrangeres i skoleåret 2019–2020.

 

Flere fagkurs

 

Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal rommer flere plenumsforedrag, men også et større utvalg fagkurs. Ett av disse holdes av en internasjonalt kjent trompetist og komponist: Jan Magne Førde. Han er mest kjent som medlem i The Brazz Brothers, men er også professor II i musikk ved Nord universitet der han underviser på masternivå i musikk- og ensembleledelse. 

 

På Hell skal Førde holde verkstedkurset «Serious Fun». Her vil det handle om samspill og rytme samt det å lytte, improvisere, leke og bevege. Hovedfokuset vil være på undervisning av aspiranter i korps. Ideer, tips og øvelser vil bli presentert og diskutert.

 

Deltakere på dette verkstedkurset må ha med eget instrument.

 

Meløy om kulturskolelærere i framtida

 

Skuespiller, dramatiker og skribent Marianne Meløy fra Øksnes i Nordland, nå bosatt i Trondheim, har holdt flere foredrag og kurs i Norsk kulturskoleråds regi, og fått mange gode tilbakemeldinger for sine bidrag i så måte.

 

I sitt foredrag på Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal, som har fått tittelen «Kulturskolelærere i fremtiden», skal Meløy snakke om at historier og det å uttrykke seg gjennom kunst og kultur er så viktige i tider som «dirrer». Meløy synes vi lever i store skifter og i ei polarisernede tid, der hun mener kulturlivet blir enda viktigere framover.

 

Eidsvåg holder åpningsforedraget

 

Inge Eidsvåg skal holde arrangementets åpningsforedrag. Det har tittelen «En lærer påvirker evigheten» og skal handle om lærergjerningens innhold og betydning.

 

Eidsvåg er lektor og forfatter. Han er utdannet ved Universitet i Trondheim og har arbeidet som lærer i grunnskole og videregående skole. I tolv år var han rektor ved Nansenskolen på Lillehammer, hvor han både tidligere og etter har arbeidet som lektor.

 

Eidsvågs tekster ligger ofte i grenselandet mellom essay, kåseri og memoarer. Han har gjennom en mannsalder vært en flittig brukt kåsør i NRK. I 1992 fikk han Brobyggerprisen for sitt arbeid med å skape forståelse mellom mennesker med ulike religioner og livssyn. I 2017 fikk han

Kongens fortjenstmedalje for "sitt mangeårige arbeid for å fremme humanistiske verdier og dialog mellom mennesker med ulik etnisitet, religion og livssyn".

 

Fagkurs med Skjalg Raaen

 

Skjalg Raaen er musiker og produsent fra Bangsund i Trøndelag, og har i dag base i Trondheim. Han har spilt fast i Åge Aleksandersens backingband, Sambandet, siden 2014. Han har også jobba med Sissel Kyrkjebø, Espen Lind, Ingebjørg Bratland, Børge Pedersen, Ida Jenshus, Tone Damli, Herborg Kråkevik m.fl. Som musiker har Raaen medvirka på over 400 innspillinger og over 70 album. Som låtskriver har han bidratt med tekst, musikk og bearbeiding på et stort antall låter innen flere sjangre.

 

I likhet med Jan Magne Førde skal Skjalg Raaen holde kurs på dag to, der hans låtskrivingskurs blir ett av flere fagkurs som tilbys. På kurset vil Raaen i tillegg til låtskriving lære bort ting om arrangering, videreutvikling av låtideer og snakke om viktigheten av å være bevisst ulike kompositoriske og arrangementsmessige muligheter m.m. Deltakere oppfordres til å stille med instrument, helst akustiske - om mulig.

 

Blant andre bidragsytere og bidrag på arrangementet er

  • Morten Krogstad Strand og Audun Mollan Kristoffersen - "Deltakende kunstmøter - undervisning som griper" (foredrag)
  • Synnøve Hammer - "Relasjonskompetanse lærer - elev" (foredrag) og "Relasjonsledelse" (verksted)
  • Ingvild Aas - "Fremtidens kulturskole" (foredrag)
  • Majken Wærdahl og Seela Wanvik - "Wake up! - Fargespillmetodikk" (foredrag)
  • Dansepilotene (Birgitte Kaufmann Olsen og Marit Laupstad Solberg) - "Dans-skap-koreografi" (verksted)
  • Vigdis Aune - "Regiossørens funksjon og oppgaver i kulturskolen" (verksted)
  • Aase-Hilde Brekke - "Tverrfaglighet også som metode for inkludering" (verksted)

Første dag er det også satt av halvannen time til arbeid i fagnettverksgrupper. I disse gruppene ønsker arrangøren at deltakere drøfter og tydeliggjør hvilke forventninger de har til Norsk kulturskoleråd, samt hva slags behov de har for støtte fra kulturskolerådet både lokalt og sentralt, og likeså fra UH-sektoren.

 

Festmiddag bys det også på første dag. 

Les flere nyheter!