Nytt utvalg skal vurdere etter- og viderutdanning – også for kulturskolefeltet

MBR-20210609-11716.jpg
01.07.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nytt utvalg skal vurdere etter- og viderutdanning – også for kulturskolefeltet

OSLO: Regjeringa vil i høst nedsette et utvalg som skal foreslå modeller for etter- og videreutdanningstilbud for lærere og andre ansatte i barnehage og skole – kulturskolen inkludert.

 

Utvalget vil bestå av fageksperter og representanter fra sentrale parter i barnehage- og skolesektoren. Det er ikke kjent hvem som skal sitte i utvalget, og derfor er det heller ikke kjent om noen med kulturskolebakgrunn/-tilknytning skal være med. Norsk kulturskoleråd vil gjerne bidra, om Kunnskapsdepartementet ønsker det.

 

– God og solid kompetanse hos lærere og alle ansatte i barnehagene og skolene er viktig for å gi alle barn og elever et godt tilbud. Derfor vil vi fortsette satsingen på å gi flest mulig et tilbud om etter- og videreutdanning. Skal vi lykkes, må vi sørge for at ressursene blir brukt mest mulig effektivt, og at vi lærer av erfaringer med de satsingene som vi har gjennomført, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

 

Kulturskolerådet gjorde i 2020 en kartlegging av hvilke PPU-tilbud som kan være relevante for pedagoger i kulturskolen, og trolig er dette en kartlegging som utvalget vil ha utbytte av i sitt arbeid.

 

Mest mulig kompetanse for pengene

 

Årlig bruker staten over to milliarder kroner på etter- og videreutdanning for ansatte i barnehage og skole. 

 

Utvalget skal vurdere og foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, kulturskole, opplæring særskilt organisert for voksne, og i fag- og yrkesopplæringen i både skole og bedrift. Det skal skje innen høsten 2022.

 

Les mer på regjeringen.no her