Forskningsoversikt

Del på:

Kulturskolerelatert forskning i Norden (oversikt)

Rapport

Utgivelsesår: 2019

Utgivere: Norsk kulturskoleråd (Norge) og Statens kulturråd (Sverige)

 

Redaktør: Anders Rønningen

Forfattere: Finn Holst, Cecilia Jeppsson, Hanna Backer Johnsen, Anders Rønningen, Adriana Di Lorenzo Tillborg

 

Her finner du en systematisert oversikt over all kulturskolerelatert forskning i Norden. Prosjektarbeidet ble initiert og ledet av Norsk kulturskoleråd. Rapporten med oversikten er utgitt av kulturskolerådet og Statens kulturråd i Sverige.

 

Forskere i fire nordiske land har sporet opp, relevansvurdert og systematisert aktuelt forskningsarbeid som nå er publisert i et digitalt hefte som du kan lese og laste ned på kulturskoleradet.no.

 

Temadelte litteraturoversikter kommer

I rapporten vises det til temadelte litteraturoversikter som skal være å finne på denne sida. De er dessverre ennå ikke klare, men skal bli å finne her i løpet av april.

 

Har du spørsmål, eller forskning du ønsker å melde inn? 
Ta kontakt via forskning@kulturskoleradet.no.
 

Les nyhetssak om forskningsoversikten og arbeidet med å lage denne

 

Til nettsida Forskning og utvikling